“සංවර්ධනයට බාධා වන චක්‍රලේඛ ඇත්නම් වහා ම සංශෝධනය කරන්න”: ජනපතිගෙන් උපදෙස්

0
155

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී චක්‍රලේඛ බාධාවක් වී ඇත්නම් එම චක්‍රලේඛ කඩිනමින් සංශෝධනය කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ, ඉන්දීය ආයෝජන සහයෝගිතාව මත රට තුළ ක්‍රියාත්මක සහ යෝජිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක ප්‍රගතිය විමසා බැලීමට අද (සැප්. 9) ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ය.