ළහිරු වීරසේකර අත්අඩංගුවට

0
335

සමාජ ක්‍රියාකාරී ළහිරු වීරසේකර පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබේ.

අගෝස්තු 30 වන දා මරදානේ පැවති විරෝධතාවකදී පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීමේ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.