සපුගස්කන්දේ ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

0
327

සපුගස්කන්දේ ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකය සඳහන් කළේ, ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන රථ 4ක් යෙදවූ බව ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් mawbima.lk සපුගස්කන්ද පොලිසියෙන් ද විමසීමක් කළ අතර එහි නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ, ගින්න මේ වන විට මැඩපවත්වා ඇති බව ය.