චීනයෙන් ලංකාවට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 5,000ක්

0
263

චීනය ශ්‍රී ලංකාවට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 5,000ක ආධාරයක් ලබා දී තිබේ.

එම සහල් තොගය නිල වශයෙන් මෙරටට භාර දීම ඉසුරුපාය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කර ඇත.

එම අවස්ථාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සහ චීන තානාපති චී සෙන්හොංග් එක් වී තිබේ.

චීනයේ ජනතාවගේ මිත්‍රත්වයේ තවත් සලකුණක් ලෙස චීන රජය විසින් සිසුන් දස ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට මෙම ආහාර වැඩසටහන යටතේ සහල් ආධාර ලබා දීමට නියමිතව ඇත.

තෝරාගත් පාසල් 7,925ක ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත පාසල් ප්‍රමාණයෙන් 78%ක ප්‍රමාණයක් ආවරණය කිරීමට නියමිත ය.