වැලිගම උත්සව ශාලාවක කෑම කන්න ගියැයි දරුවන් දණ ගැස්වූ සිද්ධියට ළමාරක්ෂක අධිකාරියෙන් විමර්ශන

0
14

වැලිගම නගර සභාවට අයත් උත්සව ශාලාවක පැවැති උත්සවයකින් අනතුරුව එහි ඉතිරි ආහාර කෑමට ගිය සිසුන් පස් දෙනකු නගරාධිපතිනිය ඇතුළු පිරිසක් විසින් උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට දණ ගස්වනු ලැබී යැයි කියන සිද්ධිය පිළිබඳ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මේ

සම්බන්ධ විමර්ශන ආරම්භ කිරීම සඳහා සිද්ධිය පිළිබඳ මූලික විමර්ශනයක් කර එහි වාර්තාව තමන් වෙත එවන ලෙස එම ප්‍රදේශය භාර ළමා හිමිකම් නිලධාරියාට උපදෙස් දුන් බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති උදය අමරසිංහ ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

එම දරුවන් දණ ගස්වා ඇත්නම් ඔවුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සිදුව ඇතැයි කී සභාපතිවරයා ඔවුන් වදහිංසාවට ලක් කිරීමේ චෝදනාව මත ඉදිරි පියවර ගන්නා බවද කීය.

එමෙන්ම අදාළ නිලධාරියාගේ වාර්තා ලද පසු මූලික නිරීක්ෂණ සමඟ ශ්‍රී  ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන බවද අමරසිංහ මහතා කීය.

විනීතා එම්. ගමගේ