රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් පත්කර ඇත්තේ කිසිදු සර්වපාක්ෂික බවක් නැතිවයි

0
16

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත්කළ ආකාරයේ කිසිදු සර්වපාක්ෂික බවක් නැතැයි යුතුකම ජාතික සංවිධානයේ සභාපති ගෙවිඳු කුමාරතුංග පැවැසීය.

තම ස්වාධීන පක්ෂ එකමුතුව මුලසිටම සර්වපාක්ෂික වැඩපිළිවෙළක් යටතේ ආණ්ඩුව ඉදිරියට යා යුතු බව පැවැසුවද එම අදහස්වලට කිසිදු ඇහුම්කන් දීමක් මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කිරීමේදී සිදුකර නැතැයිද ගෙවිඳු කුමාරතුංග මහතා පැවැසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත්කිරීම මඟින් රටේ වත්මන් ජනතා ගැටලුවලට විසඳුම් නොලැබෙන බවද තම සංවිධානයේ නියෝජිතයකුද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ මතය  ඉදිරියේදී ප්‍රකාශ කරන බවද ගෙවිඳු කුමාරතුංග මහතා කීවේය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය