මධ්‍යම පළාත් මාධ්‍ය ඒකකයේ නිල වෙබ් අඩවිය එළි දක්වයි

0
14

මධ්‍යම පළාත් මාධ්‍ය ඒකකයේ නිල වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම මධ්‍යම ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී 8දා සිදුවිය.

ඒ අනුව මධ්‍ය පළාතෙහි විවිධ ඉසව් සහ වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව වෙත තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම අමුණු වී ඇති අතර WWW.MEDIA.CP.GOV.LK ලෙස එම වෙබ් අඩවිය නම් කර ඇත.

මහනුවර-  කේ.එල්. සුරවීර