ඉන්ධන දුම්රියක් තඹුත්තේගමදී පීලි පැනලා

0
12

කොළොන්නාව සිට අනුරාධපුරය බලා ඉන්ධන රැගෙන ගිය 4497 දුම්රියේ ඉන්ධන ටැංකි දෙකක් තඹුත්තේගම දුම්රිය ස්ථානයේදී ඊයේ (08දා) උදේ පීලි පැන ඇත.

ඉන්ධන ටැංකි 09ක් සහිතව ගමන් කරමින් තිබූ මෙම දුම්රිය අනුරාධපුර සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියට ඉඩදීම සඳහා වෙනත් මාර්ගයකට යොමු කිරීමත් සමඟ පසුපස ඉන්ධන ටැංකි දෙක මෙලෙස පීලි පැන ඇත.

අනුරාධපුරයේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීම සඳහා ඉන්ධන දුම්රිය දෙවැනි මාර්ගයට යොමු කිරීමත් සමඟ සිල්පර කොට කැඩී යෑම සහ රේල් පීලි කැඩීයෑම හේතුවෙන් මෙම පීලි පැනීම සිදුවී ඇති බව තඹුත්තේගම දුම්රිය ස්ථානාධිපති සුදර්ශන සේනානායක මහතා පැවැසීය.

තලාව – එල්. අනුර