චීන පොහොර නැවේ නෞකාපතට බොරු තොරතුරු ඇතුළත් කරලා: විගණන වාර්තාවකින් හෙළි වේ

0
887

අන්දෝලනයට තුඩු දුන් චීන පොහොර නැවේ ගමනාගමනය ඇතුළු තොරතුරු සඳහන් නෞකාපතට සාවද්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කර ඇති විගණන වාර්තාවක සඳහන් වේ.

පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 20,550ක් රැගත් මෙම නෞකාව 2021 සැප්තැම්බර් 23 දින චීනයේ කින්ඩාඕ වරායෙන් පිටත්වූ බවට නෞකාපතට තොරතුරු ඇතුළත් කර තිබුණ ද, නෞකාව සැප්තැම්බර් 22 දින වරායෙන් පිටත්ව ඇති බවට චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණ දත්තයන් පෙන්වා දෙන බව එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

නැව්ගත කර තිබුණු පොහොර තොගය නිදහස් කර ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරු නිෂ්කාශන නියෝජිතවරයෙකු පත්කර නොතිබුණු නිසා එම නෞකාවේ පොහොර තිබුණු බව හෝ ලංකාවට ගොඩබෑමේ සැලසුමක් තිබුණු බවට සාක්ෂි නොමැති බව ත් විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත.

එසේ ම, ආනයනකරු වෙනුවෙන් පත්කරන ලද ස්වාධීන රසායනාගාර මගින් පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් කළ පසු ණයවර ලිපිය විවෘත කිරීමට පෙර නැවට භාණ්ඩ පටවා ඇති බව විගණන කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කර ඇති බවත් එහි සඳහන් කර තිබේ.

මෙම චීන කාබනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 96,000ක ප්‍රසම්පාදන ගනුදෙනුව නිසා රජයට අමෙරිකානු ඩොලර් 6,900,000කට සමාන රුපියල් බිලියන 1,382කට අධික මුදලක් (රු. 1,382,720,494) ගණනය කරන ලද විශාල පාඩුවක් සිදු වී ඇති අතර තවමත් ගණනය කර නොමැති පාඩුවක් ද පවතින බව ත් එහි දක්වා තිබේ.

පොහොරවලින් සියයට 75ක වටිනාකමට සමාන වන්දිය ලෙස මේ මුදල ගෙවා ඇති අතර ගණනය කළ පාඩුව මෙය වුවත් මේ දක්වා ගණනය කර නොමැති ඊටත් වඩා විශාල පාඩුවක් සිදු වී ඇති බවත් විගණන කාර්යාලය නිකුත් කරන ලද අලුත් ම වාර්තාවක සඳහන් කර ඇත.

එසේ ම, 2021/2022 මහ කන්නයේදී වගාවට යෙදීම සඳහා සැලසුම් කළ කාබනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 96,000ක් නොයෙදීම නිසා අස්වැන්න අඩුවීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට ඇති වූ පාඩුව තවමත් ගණනය කර නොමැති බව ත් එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

කාබනික පොහොර සැපයීම වෙනුවෙන් ඇති කරගත් ගිවිසුම මත ශ්‍රී ලංකා ජන රජයට අනාගතයේදී යම් වන්දියක්, වියදමක්, ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවුවහොත් එම පාඩුව කොපමණ ද යන්න ගණනය කර නොමැති බව ත් විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත.