වාහන අමතර කොටස් මිලත් 300% කින් ඉහළට

0
23

යතුරුපැදි, ත්‍රිරෝද, කාර් හා බස් සඳහා අවශ්‍ය අමතර කොටස් මිල ගණන් සියයට තුන්සීයකින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බවත් වෙළෙඳපොළ තුළ ඒවායේ අධික හිඟයන්ද පවතින බවට ජනතාව චෝදනා කරති.

ලිහිසි තෙල්, ටයර්, බැටරි, ඇණ ෂොකැබ් වර්ග ඇතුළු අමතර කොටස් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වෙළෙඳපළේ හිඟය නිසා රථවාහන නඩත්තු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවත් ත්‍රිරෝද රථ, මෝටර් රථ ඇතුළු සියලුම රථවාහනවල අමතර කොටස් තමන්ට දරාගැනීමට නොහැකි ලෙස වැඩි වී ඇතැයි ද ජනතාව මැසිවිලි නඟති.

රථ වාහන අමතර කොටස් ගෙන්වීමේදී මතුවන ගැටලු සහ පවතින හිඟය නිසා අමතර කොටස් මිල ඉහළ යෑමක් සිදුවන බවත් එම තත්ත්වය වංචනික ක්‍රියාවක් නිසා වන දෙයක් නොව රටේ පවතින ආර්ථික දුර්වලතා නිසා සිදු වන දෙයක් බවත් රථ වාහන අමතර කොටස් අලෙවි නියෝජිතයකු පැවැසීය.

වෙළෙඳපොළේ නැවත පුරවන ලද ටයර්වල විශාල හිඟයක් පවතින අතර රුපියල් 4000ත්,  5000ත් අතර පැවැති යතුරුපැදි ටයර් රුපියල් 12,000කට අධික මුදලක් වන බවත් රුපියල් 35,000ක්ව පැවැති බස්රථ ටයර් රුපියල් 75,000 දක්වාත් වැඩි වී ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම රුපියල් 3600ක්ව පැවති යතුරු පැදි බැටරිය රුපියල් 9000 ඉක්මවා ඇති අතර රුපියල් 24,000ක්ව පැවැති බස් රථ බැටරිය රුපියල්  70,000ක් දක්වාත් ඉහළ ගොස් ඇති තත්ත්වයක් තුළ රුපියල් 450ක්ව පැවැති බ්රේක් ලයිනර් රුපියල් 1200ක් දක්වාත්, රුපියල් 4000ක්ව පැවති චේන් ස්පොකට් රුපියල් 9000ක මිලකටත් රුපියල් 800ක්ව පැවැති ලිහිසි තෙල් රුපියල් 1600ක මිලකටත් අලෙවි වන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

මිතුන් ජයවර්ධන