වතු කම්කරුවන්ට විශේෂ දීමනාවක්

0
15

සියලු වතු කම්කරුවන්ට ලබන මාසයේ සිට ලෝක ආහාර වැඩසටහන සහ ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ  විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීමට රජය තීරණය කරයි.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීමේදී මෙය තීරණය කර තිබේ.

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ වතු කම්කරුවන්ට මෙන්ම නාගරික වතු ප්‍රජාවටද මෙය ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව කම්කරු හා විදේශ  රැකියා   අමාත්‍ය  මනුෂ නානායක්කාර  මෙම කාරක සභාවේදී සඳහන් කළේය.

පවතින අර්බුදය හමුවේ ජපානය, කොරියාව සහ ඊශ්‍රාලය ආදී රටවලට වඩා වැඩි ශ්‍රමිකයන් පිරිසක් යැවීම වඩාත් විධිමත් ලෙස සිදු කිරීමට මේ වන විට පියවර ගනිමින් සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.  එසේම ජපානය වැනි රටවලට ශ්‍රමිකයන් යවන බව පවසා පන්ති පවත්වන වංචනිකයන්ද සිටින බැවින් ජනතාව නිවැරදිව කරුණු සොයාබලා කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කමද  සාකච්ඡා විය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (08දා) සම්මත කර ගැනීමට නියමිත කාර්මික ආරවුල් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත් ද්විත්වයක්ද කම්කරුවන්ගේ රක්ෂාව අවසන් කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ද මෙහිදී සලකා බැලුනු අතර ඊට අදාළ අනුමැතිය හිමිවිය.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි