රටක් ආදරේ කරන කලාකරුවෙක් වෙන්න ඔබටත් පුළුවන්ද?

0
42

සමාජය දෙස බැලීමේදී විවිධ කලාකරුවන් රැසක් සිටින බව අපට පෙනේ. විවිධ වූ කලාකරුවන් වන්නේ ඒ ඒ අයගේ සිතුම් පැතුම් හා රුචි අරුචිකම් මත වන බව මනෝවිද්‍යාඥයන් පෙන්වා දේ. ඉපැරැණි හස්ත රේඛා සිද්ධාන්තවල එවැනි කලාකරුවන්ට පමණක් පිහිටන හස්ත රේඛා සලකුණු තිබෙන බව මෙම ශාස්ත්‍රය පෙන්වා දේ. ඒ අනුව ඒ ඒ කලාකරුවන්ට පිහිටි හස්ත රේඛා සලකුණු මෙම ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කරමි.

හස්ත රේඛා විද්‍යාවේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අත් වර්ග හතක් (7) තිබෙන බව පෙන්වා දේ. ඒ අනුව මූලික වශයෙන් කලාකරුවකුගේ අත්ල කලා හස්තයක් විය යුතුමයි. කලා හස්තය හඳුනා ගැනීමේදී කරුණු කිහිපයක් ඒ සඳහා පිහිටිය යුතුය. විශේෂයෙන් සුවිශේෂ කලාකරුවකු නම් ඇඟිලි දිගින් විය යුතුය. ඇඟිලි ඇතෙකුගේ හොඬවැලක ආකාරයෙන් පිහිටිය යුතුය. රවි, සිකුරු, කුජ මණ්ඩලයක් පූර්ණ බලයෙන් පිහිටිය යුතු වන අතර රවි රේඛාවන් දෙකක් හෝ එකක්වත් පැහැදිලිව පිහිටිය යුතුය.

ශනි චක්‍රය හෙවත් සිකුරු චක්‍රයත් ඉතා පැහැදිලිව පිහිටිය යුතුය. නළුවකු හෝ නිළියකගේ නම් රවි, සිකුරු, කුජ මණ්ඩලයන් ඉතා පැහැදිලිව පිහිටිය යුතුය. මෙම සලකුණු පිහිටි සෑම  නිළියන් කිහිපදෙනකුගේ නම් වුවත් සඳහන් කළ හැකිය.

සිංහල සිනමාවේ අතිශය දක්‍ෂ සටන් නළුවකු වැනි අයගේ එවැනි සලකුණු හොඳින් පිහිටා තිබූ බව අප අත්දැක තිබේ. අතිශයින් ජනප්‍රිය ගායකයකු වීමට නම් මෙම හස්ත රේඛා සලකුණු පිහිටිය යුතුමය. මොනවාද එම රේඛා විශේෂයෙන් සිකුරු හා රවි, බුධ යන මණ්ඩලයන් පූර්ණ බලයෙන් පිහිටිය යුතුය.

අත්ලේ පහළ ප්‍රදේශයෙන් පටන් ගත් කීර්ති රේඛාවන් හා පැහැදිලි ලෙස සලකුණු වූ රවි රේඛාවන් පිහිටිය යුතු අතර ශනි චක්‍ර රේඛාවද ඉතා පැහැදිලි ලෙස සටහන් වීමද අවශ්‍යම රේඛාවන් කිහිපයකි. මෙවැනි රේඛාවන් හොඳින් පිහිටි ගායකයන් කිහිපදෙනකුගේ නම්ද සඳහන් කළ හැකිය. මේ අය අතර කලාකරුවන්ගේද ඉහත සඳහන් හස්ත රේඛා සලකුණු වැඩි හරියක් පිහිටා තිබිණි. සාමාන්‍යයෙන් අත්ල රළු වීම්, සියලුම ග්‍රහ මණ්ඩලයන් සමට නෙරා ගොස් තිබීමත් රවි රේඛාවන් පූර්ණ බලයෙන් යුක්ත වූ අය කැටයම් ශිල්පීන්ය. සිකුරු හා රවි මණ්ඩලයන් පමණක් බලවත් වීමත් රවි හා සිකුරු චක්‍රය බලවත්ව පිහිටි අය වාද්‍ය ශිල්පීන්ය.

චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ ගුරු, බුධ හා සිකුරු මණ්ඩලයන් හොඳින් පිහිටා ශනි චක්‍රයද පිහිටි අය චිත්‍ර ශිල්පීන් වේ.

මේ අනුව කලාකරුවන්ට පිහිටන හස්ත රේඛා සලකුණු මොනවාද කියා පෙන්වා දිය හැකිය. ඔවුන්ගේ පවුල් දිවිය, ධනය, ලෙඩ රෝග හා වාසනාව හෝ අවාසනාව පිළිබඳව අනෙකුත් සියුම් රේඛාවන් හඳුනාගෙන පලාපල කිව යුතුය.

ජේ‍යාතිෂවේදී 

නන්දසේන වීරසිංහ

“නෙත්සර” ජේ‍යාතිෂ කාර්යාලය නාරම්මල පාර අලව්ව

077-6586632