පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා නෑ

0
21

පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළව නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව සෑහීමකට පත් නොවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව කොමසාරිස් කාර්යාලය වාර්තාවක් මඟින් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත දැනුම් දී තිබේ.

ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා විනිවිදභාවයකින් යුත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බවද මීට අදාළ සහය ජාත්‍යන්තරයෙන් ලබා ගන්නා ලෙසද එම කොමසාරිස් කාර්යාලය දැනුම්දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ අතීතයේ සිදුවූ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයවීම් යළි සිදු නොවීම සඳහා වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවද එම වාර්තාව මඟින් පෙන්වා දී තිබේ.

තවද නව රජය මානව හිමිකම් හා ප්‍රතිසංවිධානය පවත්වාගෙන යෑම  සඳහා  ජාතික සංවාදයකට පැමිණිය යුතු බවද පෙන්වාදී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව දේශපාලනික වශයෙන් ඉතා බැරෑරුම් සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති බැවින් රට නව මාවතක් කරා රැගෙන යෑමට වර්තමානය අවස්ථාවක් කරගත හැකි බවද එම වාර්තාව මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ  ආර්ථික අර්බුදය එහි සෑම ජන කොටසකගේ මෙන්ම සෑම තරාතිරමක ජනතාවගේ මානව හිමිකම්වලට දැඩි බලපෑමක් ඇති කර තිබෙන බවද එම වාර්තාවේ සඳහන්ය.

වින්දිතයන්ට යුක්තිය හා වගවීම ඉටුවන පරිදි නීති සකස් කළ යුතුව ඇති බවද ඊට අදාළ නීති සැකසීමේ ක්‍රියාදාමය නිසි කාල රාමුවක් තුළ අවසන් කළ යුතුව ඇති බව එම කාර්යාලය පෙන්වා දී තිබේ.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම මෙන්ම මහජන විරෝධතා මර්දනයට රජය ගෙන ඇති දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ඉවත් කර ගත යුතුව ඇති බවද එම වාර්තාව මඟින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත