චීන පෝර නැව සම්බන්ධ ගැටලුවේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ භූමිකාව ගැන සැකයි

0
11

ප්‍රතික්ෂේපිත චීන පොහොර නැව සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලුවේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ භූමිකාව ගැන යම් සැකයක් මතුවන බව කෘෂි විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දෙති.

ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කළද ඒ සඳහා කළ මැදිහත්වීම්වලදී යම් අපහැදිලි බවක් හා ව්‍යාකූල බවක් දිස්වූ බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ජාතික ශාක නිරෝධායන ඒකකයේ වාර්තා මත පදනම්ව වාණිජ මහාධිකරණයේ නඩු පවරා ඇත්තේද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් මත වුවත් එම නඩු කටයුත්ත ඉවත් කරගෙන ඇත්තේද නීතිපති උපදෙස් මත යැයි ජේ‍යෂ්ඨ කෘෂි විද්‍යාඥයෙක් පැවැසීය.

එම නඩු කටයුත්ත පිළිබඳව තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබියදී මෙරටට විශාල පාඩුවක් සිදුවන අයුරින් සමථකරණයක් සඳහා තීරණයක් ගැනීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යම් බලපෑමක් පැවැතියද යන්න විමසා බැලිය යුතු යැයිද එම විද්‍යාඥයා කීය.

පසුගියදා එම ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ වාර්තාව තුළින් පවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් නොවීම යම් කුකුසක් මතු කරන බවද එය හිතාමතාම හෝ නොදැනුවත්භාවයක් මත සිදුවූවක්ද යන්න ප්‍රශ්නකාරී බවද ඔහු කීය.

මින් පෙර කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධුරය දැරූ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මේ සම්බන්ධයෙන් පැවැති නඩුව සමථයකට පත්කර ගැනීම සඳහා නීතිපති උපදෙස් මත කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළ බව පැවැසුවද එහි ව්‍යාකූල කාරණ අන්තර්ගත යැයිද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

සවනි ශේශාධි