චීන පොහොර නැවේ නෞකාපතට බොරු තොරතුරු ඇතුළත් කරලා

0
283

අන්‍ෙදා්ලනයට තුඩු දුන් චීන පොහොර නැවේ ගමනාගමනය ඇතුළු තොරතුරු සඳහන් නෞකාපතට සාවද්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කර ඇති විගණන වාර්තාවක සඳහන් වේ.

පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් 20,550ක් රැගත් මෙම නෞකාව 2021 සැප්තැම්බර් 23 දින චීනයේ කින්ඩාඕ වරායෙන් පිටත්වූ බවට නෞකාපතට තොරතුරු ඇතුළත් කර තිබුණද, නෞකාව සැප්තැම්බර් 22 දින වරායෙන් පිටත්ව ඇති බවට චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණ දත්තයන් පෙන්වා දෙන බව එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

නැව්ගත කර තිබුණු පොහොර තොගය නිදහස් කර ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරු නිෂ්කාශන නියෝජිතවරයකු පත්කර නොතිබුණු නිසා එම නෞකාවේ පොහොර තිබුණු බව හෝ ලංකාවට ගොඩබෑමේ සැලසුමක් තිබුණු බවට සාක්ෂි නොමැති බවත් විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

එසේම ආනයනකරු වෙනුවෙන් පත්කරන ලද ස්වාධීන රසායනාගාර මඟින් පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් කළ පසු ණයවර ලිපිය විවෘත කිරීමට පෙර නැවට භාණ්ඩ පටවා ඇති බව විගණන කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කර ඇති බවත් එහි සඳහන් කර තිබේ.

මෙම චීන කාබනික පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් 96,000ක ප්‍රසම්පාදන ගනුදෙනුව නිසා රජයට ඇමරිකානු ඩොලර් 6,900,000කට සමාන රුපියල් බිලියන 1,382කට අධික මුදලක් (රු. 1,382,720,494) ගණනය කරන ලද විශාල පාඩුවක් සිදු වී ඇති අතර තවමත් ගණනය කර නොමැති පාඩුවක්ද පවතින බවත් එහි දක්වා තිබේ. 

පොහොරවලින් සියයට 75ක වටිනාකමට සමාන වන්දිය ලෙස මේ මුදල ගෙවා ඇති අතර ගණනය කළ පාඩුව මෙය වුවත් මේ දක්වා ගණනය කර නොමැති ඊටත් වඩා විශාල පාඩුවක් සිදුවී ඇති බවත් විගණන කාර්යාලය නිකුත් කරන ලද අලුත්ම වාර්තාවක සඳහන් කර ඇත.

එසේම 2021/2022 මහ කන්නයේදී වගාවට යෙදීම සඳහා සැලසුම් කළ කාබනික පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් 96,000ක් නොයෙදීම නිසා අස්වැන්න අඩුවීමෙන් ශ්‍රී  ලංකා ආර්ථිකයට ඇති වූ පාඩුව තවමත් ගණනය කර නොමැති බවත් එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

කාබනික පොහොර සැපයීම වෙනුවෙන් ඇති කරගත් ගිවිසුම මත ශ්‍රී  ලංකා ජන රජයට අනාගතයේදී යම් වන්දියක්, වියදමක්, ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවුවහොත් එම පාඩුව කොපමණද යන්න ගණනය කර නොමැති බවත් විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ. 

මිතුන් ජයවර්ධන