කුරුණෑගල සජිත මිතුරන්ගේ කරමතින් අවසන් ගමන් යයි

0
48

කුරුණෑගල මලියදේව ආදර්ශ විද්‍යාලයේ 9 ශේ‍ර්ණියේ අධ්‍යාපනය ලැබූ “සජිත” පසුගිය 5 වැනිදා පැවැති අධික වර්ෂාව සමඟ ගලා ආ ජල පහරකට මැදි වී නොසිතූ පරිදි ඇතුගල්පුරවරය පමණක් නොව රටම කම්පා කරමින් ජීවිතයෙන් සමුගත්තේය.

සජිතගේ මෘතදේහය ඊයේ (07 දා) ඔහු අධ්‍යාපනය ලැබූ මලියදේව ආදර්ශ විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක සොයුරන්ගේ කරමතින් විදුහල්පති ඇතුළු ගුරු භවතුන් පෙර ගමන් යමින් විද්‍යාලයේ තූර්යවාදක ඛණ්ඩය සහ පොලිස් පෙර ගමන් රථය සමඟින් අවසන් ගමන් ගියේ සියල්ලන්ගේම නෙතේ කඳුළක් ඉතිරි කරමිනි.

කුරුණෑගල – රවිඳු සූරියබණ්ඩාර, කුරුණෑගල – ජයන්ත දිසානායක