ආහාර නොවන ආනයන 66%කින් පහළට

0
12

වෛද්‍ය සැපයුම් උපකරණ, එන්නත් ඇතුළු

ඔෟෂධ වර්ග ආනයනය කිරීම කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටී ඇති බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව එලෙස ප්‍රකාශ කරන අතර වෛද්‍ය සැපයුම් උපකරණ, එන්නත් ඇතුළු ඔෟෂධ වර්ග ඇතුළත් ආහාර නොවන කාණ්ඩයන්ගේ ආනයනය සියයට 66.8කින් මෙම වසරේ ජූලි මාසය වන විට පහළ ගොස් ඇත.

ඊට අමතරව ජංගම දුරකථන, රූපවාහිනි ඇතුළු ගෘහ උපකරණවල ආනයනය කැපී පෙනෙන ලෙස මෙම වසරේ අඩු වී ඇති බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

එසේ වුවද ධාන්‍ය වර්ග, සහල් සහ සීනි සඳහා ආනයන වියදම් පසුගිය වසරේ ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව මෙම වසරේදී ඉහළ ගොස් ඇති බවද සඳහන් කරයි.

අමිල අබේරත්න