ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂය ගොඩ නැගීම සඳහා රාහුල් ගාන්ධි කිලෝමීටර් 3570ක් ඇවිදින්න යයි

0
297

ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂය යළි ගොඩ නැගීම සඳහා එම පක්ෂයේ නායක රාහුල් ගාන්ධි ඉන්දියාව පුරා පාගමනක් සංවිධානය කර තිබේ.

Unite India March යනුවෙන් නම් කර ඇති මෙම පාගමනට රාහුල් ගාන්ධි ඇතුළු පක්ෂ සාමාජිකයින් 100 දෙනෙකුට අධික පිරිසක් සහභාගි වීමට නියමිත ය.

මෙය මාස 5ක් පුරා ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත 12ක් හරහා ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

මෙම පාගමනෙහි සම්පූර්ණ දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 3570කට අධික ය.

රාහුල් ගාන්ධි ප්‍රමුඛ නායකයින් තාවකාලික ලැගුම්හල්වල රාත්‍රී නවාතැන් ගනිමින් මෙම පාගමනට එක් වීමට නියමිත ය.