ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩම් හා ගොඩනැගිලිවලට කරන්න යන දේ

0
202

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මෙතෙක් ප්‍රයෝජනයට නොගත් ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ හවුල්කාරිත්වයෙන් සංවර්ධනයට පියවර ගන්නා බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, මෙලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා හඳුනා ගත් ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව 1,008ක් වන අතර රටේ පවතින ඩොලර් අර්බුදයට තව ත් පිළියමක් ලෙස දෙස් විදෙස් ආයෝජකයන් සමග එක්ව මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග ප්‍රකාශ කළ බව ය.

මේ වන විට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ හවුල්කාර ව්‍යාපෘති හඳුනාගෙන ඇති අතර එම ව්‍යාපෘතිවල වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1950ක් පමණ වන බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිවාස ඒකක 2700ක්, ඉඩම් අක්කර 908ක සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බහලුම් මධ්‍යස්ථාන, බහුමහල් මහජන රථ ගාල් 7ක් සහ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය වන පරිදි සංචාරක හෝටල්, කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

එමෙන් ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි තුළ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ හවුල් කාරීත්වයෙන් මහා පරිමාණ කාර්යාල සංකීර්ණ, රෝහල්, තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත, උසස් අධ්‍යාපන ආයතන, සංචාරක හෝටල්, මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා විනෝද උද්‍යාන ඉදි කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර අදාළ ආයෝජකයන් සොයා ගැනීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

මේ අතර, රටේ පවතින ඩොලර් අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඉදිකර ඇති මධ්‍යම පාන්තික නිවාස විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඩොලර් මගින් මිල දී ගැනීම සඳහා ඉඩකඩ සලසා ඇති අතර එලෙස ඩොලර් මගින් නිවාස මිල දී ගන්නා අයට 10%ක් වට්ටමක් ලබා දීමට ද පියවර ගෙන ඇති බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් දැක්වේ.