සාධාරණ ගාස්තු ත්‍රිරෝදවලට ඇමැතිගෙන් සහනයක්

0
20

මීටර් ටැක්සිවල අයකරන ගාස්තුව ප්‍රදර්ශනය කර සාධාරණව ගාස්තු අයකරන ත්‍රිරෝද රථවලට වැඩි ඉන්ධන කෝටාවක් ලබාදීමට අවධාරණය යොමුකර තිබෙනවා යැයි විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධාරණය කළේය. ඉදිරියේදී ත්‍රිරෝද රථ සඳහා සලාක ක්‍රමය වැඩිකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්, ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදෙන නිර්දේශ අනුව එම සලාක ක්‍රමය වැඩි කිරීම සිදුකරනු ඇතැයි ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

පූර්ණ කාලීනව වෘත්තීමය වශයෙන් කටයුතු කරන ත්‍රිරෝද රථ හඳුනා ගතහොත් පමණක් අපට, ඔවුන්ට වෙනත් විකල්ප ක්‍රමයකින් වැඩි ඉන්ධන සලාකයක් ලබාදීමට කටයුතු කළ හැකිව ඇතැයිද ඇමැති කංචන විජේසේකර පෙන්වා දුන්නේය.

පසුගිය සති 05ක කාලය තුළ මෙන්න මේ පිරවුම්හලෙන් පමණක් ඉන්ධන ලබාගන්නා ලෙස අපි කිසිසේත්ම ත්‍රිරෝද රථවලට දැනුම්දීමක් කර නැතැයි සඳහන් කළ ඇමැතිවරයා ඔවුන්ට ලංකාවේ තිබෙන ඕනෑම පිරවුම්හලකින් ඉන්ධන ලබාගැනීමට හැකියාව ඇතැයිද පැවැසීය.

ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයත්, පළාත් සභා මඟිනුත් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදුන් පසු ඉන්ධන සලාක ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවද ඇමැතිවරයා කීය.

විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ස්ථාවර නියෝග 27(02) යටතේ නඟන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමැතිවරයා එසේ පැවසීය.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි