වඩු කාර්මිකයන්ට වෘත්තීය පුහුණුව දෙන්න ඇමැති අවධානය

0
15

වරාය අධිකාරිය සතු වඩු කර්මාන්ත ශාලාව, මහපොළ, වරාය හා සමුද්‍රීය විද්‍යායතනය හා එක්ව වඩු කාර්මික පුහුණු පාඨමාලාවක් සකසා වඩු කාර්මිකයන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා තීරණය කර ඇත.

බේරේ වැව පරිශ්‍රයේ පිහිටි වරාය අධිකාරිය සතු වඩු කර්මාන්ත ශාලාවේ කටයුතු නිරීක්‍ෂණය කළ අවස්ථාවේ ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට අදාළ උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

වරායට අවශ්‍ය ලීවලින් තනන ලද ගෘහ උපකරණ, කාර්යාල උපකරණ නිපදවීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද වසර 50ක් පමණ පැරණි මෙම කර්මාන්තශාලාවේ මේ වන විට වඩු කාර්මිකයන් ඇතුළු සේවකයන් 41 දෙනකු සේවයේ නියුතු බවත් ගෘහ උපකරණ නිපදවීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු යන්තේ‍රා්පකරණ සතු බවත් මෙම නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවේදී හෙළි  විය.

මෙම කර්මාන්ත ශාලාව වරාය අධිකාරිය සතු වුවත් එය ජාතික සම්පතක් බැවින් මෙම කර්මාන්ත ශාලාව තුළින් විශාල මෙහෙයක් ඉටු කළ හැකි බවත් ඒ අනුව වඩු කර්මාන්තය පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන තරුණයන් පුහුණු කිරීම සඳහා මෙම කර්මාන්ත ශාලාව කාර්මික පාසලක් ලෙස ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

ඒ අනුව මහපොළ, වරාය හා සමුද්‍රීය විද්‍යායතනය හා එක්ව වඩු කාර්මික පුහුණු පාඨමාලාවක් සකසා මෙම කර්මාන්තශාලාව තුළින් වඩු කාර්මිකයන් පුහුණු කිරීමට වැඩපිළිවෙළක් වහාම සකසන ලෙසත් දැනට වරාය අධිකාරිය තුළ සාමාන්‍ය පෙළ සුදුසුකම් නොමැති 45කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් විවිධ රැකියාවල නිරත වන බැවින් ඔවුන්ට මෙම පුහුණුව පළමුව ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර සහ වරාය අධිකාරියේ උප සභාපති ගයාන් අල්ගේවත්තගේ මහතාට උපදෙස් දෙන ලදී.

එමෙන්ම කර්මාන්තශාලාව තුළ තිබෙන භාවිතයට නොගන්නා යන්තේ‍රා්පකරණ, ලී වර්ග සහ අබලි ද්‍රව්‍ය වහාම සති දෙකක් ඇතුළත ඉවත් කරන ලෙසටද උපදෙස් දෙන ලදී.  

ජේ. ටී. ද සිල්වා