ප්‍රිමා ලංකා-ටෝකියෝ සිමෙන්ති රු. බිලියන 6.35ක වරාය ගාස්තු ගෙවලා නෑ

0
6

රටේ දැවැන්ත ඩොලර් අර්බුදයක් තිබියදී ත්‍රිකුණාමලය වරාය පරිහරණය කරන ප්‍රීමා ලංකා සමාගම හා ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගම වරාය අධිකාරියට ගෙවිය යුතු ගාස්තු නොගෙවා පැහැර ඇති බව ජාතික ජන බලවේගයේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් සංවිධායක අරුණ් හේමචන්ද්‍ර පැවැසීය.

මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ප්‍රීමා ලංකා සමාගම හා මිට්සුයි සමාගම 2003 වසරේ සිට ශ්‍රී  ලංකා වරාය අධිකාරියට ගෙවිය යුතු හාබර් ටනේජ් ගාස්තුව වන ඩොලර් මිලියන 17.65ක මුදලක් ගෙවා නැති බවයි.

මාධ්‍ය හමුවේ වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අරුණ් හේමචන්ද්‍ර මහතා මෙම මුදල් අපිට ලැබිය යුතු වන ගාස්තුවක් මෙම සමාගම් දෙක රටේ පවතින අර්බුදය මැද දැවැන්ත ලාභයක් ලබන සමාගම් දෙකක් ඔවුන් 2003 සිට 2021 දක්වා වරායට ගෙවිය යුතු හාබර් ටනේජ් ගාස්තුව ගෙවා නැහැ. මේ අය ගෙවිය යුතු ඩොලර් මිලියන 17.65කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගෙවිය යුතුයි. රුපියල්වලින් ගත්තම රුපියල් බිලියන 6.35කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕන.

අපි අහන්නේ ඇයි මේ සමාගම මේ ගාස්තු නොගෙවා ඉන්නේ. එහෙම නැතිනම් ඇයි මේ ගාස්තු වරාය අධිකාරිය අය කර නොගන්නේ කියන එක ආණ්ඩුව උත්තර දිය යුතුයි. අපි මේ සම්බන්ධව වරාය අධිකාරියේ ත්‍රිකුණාමලය වරායේ නේවාසික කළමනාකාරවරයාගෙන් විමසුවා ඔහුත් පැවැසුවේ මේ ගාස්තු අය කරගෙන නැහැයි කියලයි. අපි අහන්නේ ඇයි අයකර ගත්තේ නැත්තේ මොකක්ද ඒකට අරන් තියෙන ක්‍රියාමාර්ගය කියලයි. මේ පිළිබඳව ඉක්මන් විමර්ශනයක් සිදුකළ යුතුයි යැයි පැවැසීය.

ත්‍රිකුණාමලය _ ලක්මාල් කේ. බදුගේ