අරලගංවිල වී ගබඩා කළමනාකරුට අනිවාර්ය නිවාඩු

0
16

මාධ්‍ය මඟින් අනාවරණය කළ අරලගංවිල වී ගබඩාවේ සිද්ධිය සම්බන්ධව වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ කර අදාළ වගකිවයුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධව.

විනයානුකූල පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර  වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට  ඊයේ (06දා) උපදෙස් දුන්නේය.

රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ  නොසැලකිලිමත්භාවය,  අනවධානය නිසා රජයට හා රටට මූල්‍යමය පාඩුවක් සිදු කරන්නේ නම් ඔහු තවදුරටත් රාජ්‍ය  සේවයට ගැළපෙන්නේ නැති බැවින් මෙම රාජ්‍ය   නිලධාරීන් සම්බන්ධව දැඩි විනයානුකූල පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන්නැයි ඇමැතිවරයා සඳහන් කර ඇත.

අරලගංවිල ගබඩාවේ  2015 වසරේදී මිල දී ගන්නා ලද කිලෝග්‍රෑම් 4,000ක පමණ වී තොගයක් තවමත් නිසි පියවර නොගෙන රඳවාගෙන පවතින්නේ නම් ඊට අදාළ ප්‍රාදේශීය  කළමනාකරුවන් වග කිව යුතු බවද වී අලෙවි මණ්ඩල සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව ඊයේ (06දා) වහාම ඒ සම්බන්ධව වාර්තාවක් තමන්ට ලබා දෙන ලෙස සභාපතිවරයා අම්පාර ප්‍රාදේශීය  කළමනාකාරවරයාට උපදෙස් දී ඇත. 

මෙම ගබඩාවේ අබිලි බවට පත්ව තිබෙන වී තොගය අම්පාරට අයත් වී තොගයක් බවත් 2020 දී වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ගබඩා තුළ තිබෙන සියලු පැරණි වී තොග සත්ත්ව ආහාර සඳහා හෝ අලෙවි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් සියලුම ප්‍රාදේශීය  කළමනාකරුවන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

එමෙන්ම දිවයින පුරා ඇති සියලුම වී ගබඩා පරීක්ෂා කර එම ගබඩාවල තවමත් පැරණි වී තොග ඇත්දැයි සොයා බලා තමන්ට වහාම වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසද කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට උපදෙස් දී ඇත. 

අරලගංවිල වී ගබඩාවේ සිද්ධිය සම්බන්ධව එම ගබඩාව භාරව කටයුතු කළ අම්පාර ප්‍රාදේශීය කළමනාකාරවරයා අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර තිබේ.

මෙම නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සති 02ක් තුළ අවසන් කරන ලෙස ඇමැති මහින්ද අමරවීර වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට ඊයේ (06දා) උපදෙස් දුන්නේය.

නිර්මාණි ගුණරත්න