තිස්සමහාරාමේ ආදර්ශවත් කොන්‍ෙදාස්තර හා රියැදුරෙක්

0
21

හක්මන – තිස්සමහාරාම බස් රථයේ කොන්‍ෙදාස්තර මහතා සහ රියැදුරු මහතා විසින් (03දා) උදෑසන තිස්සමහාරාම බස් නැවතුම්පළ ආසන්නයේදී අසුලා ගත් පසුම්බියක රුපියල් ලක්‍ෂ පහමාරක් සහ ජංගම දුරකථනයක් තිබූ බවත් එම මුදල් පසුම්බිය අයිතිකරු සොයා භාරදීමට කටයුතු කළ බවත් තිස්සමහාරාම පොලිසිය කියයි.

මුදල් පසුම්බිය භාරදීමට කටයුතු කර ඇත්තේ තංගල්ල ඩිපෝවේ සේවය කරන ටී. ජී. බන්දුලසේන නමැති කොන්‍ෙදාස්තර මහතා සහ එම බස් රථයේම සේවය කළ එච්. එම්. කුලසිරි රියැදුරු මහතා බව තිස්සමහාරාම පොලිසිය සඳහන් කළේය.

තිස්සමහාරාම හෝටලයක කළමනාකාරවරයකු මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා ගිය අවස්ථාවේ මෙම මුදල් පසුම්බිය ජංගම දුරකථනය සමඟ වැටී ඇති බවට තිස්සමහාරාම පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබුණේය.  මුදල් පසුම්බිය අහුලා ගත් පුද්ගලයා සමඟ දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වී තිස්සමහාරාම පොලිසිය සමඟ තංගල්ල ඩිපෝවට ගොස් එම මුදල් පසුම්බිය තුළ තිබූ ලක්‍ෂ පහමාරක මුදල සහ ජංගම දුරකථනය අයිතිකරුට ලබාදීමට කටයුතු කළ බව පොලිසිය සඳහන් කළේය.

මේ පිළිබඳව කොන්‍ෙදාස්තර මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ බස් රථය තිස්සමහාරාම නගරයෙන් පිටත් වන අවස්ථාවේ මෙම මුදල් පසුම්බිය අහුලා ගත් බවත් එම පසුම්බියේ තිබූ ලක්‍ෂ 5 මාරක මුදල හිමිකරුට භාරදීමට එවෙලේම තීරණය කළ බවය. ජනතාව ආර්ථික අපහසුතාවෙන් පීඩා විඳින මෙම අවස්ථාවේ මෙම කොන්‍ෙදාස්තර මහතා සහ රියැදුරු මහතා කළ සේවය උතුම් ක්‍රියාවක් මෙන්ම රටටම ආදර්ශයක් බව මෙම කටයුත්ත විමර්ශනය කළ තිස්සමහාරාම පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති එල්. ජී. නිමල් මහතා පැවැසීය.

තිස්සමහාරාම – අමිල සම්පත් ශ්‍රී