අපි දුන්නු ද්වි මාසික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළා නම් අද ඔෟෂධ හිඟයක් නෑ

0
10

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රමාත්‍යවරයාව සිටියදී ඉකුත් මැයි මාසයේදී තම සංගමය ඔෟෂධ හිඟය වැළැක්වීමට ඉදිරිපත් කළ ද්විමාසික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළේ නම් මේ වනවිට රටේ පවතින උග්‍ර ඔෟෂධ හිඟය අවසන් කළ හැකිව තිබිණි යැයි වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

ඔෟෂධ හිඟය වැළැක්වීමට නම් එම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි තම සංගමය එවකට අග්‍රමාත්‍යවරයාව සිටි වත්මන් ජනාධිපතිවරයා හමුවී සැලැස්ම භාර දී ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේ, තවමත් තමන්ට පූර්ණ බලයක් නොමැති බැවින් එම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට හැකියාවක් නොමැති බව දැන්වී යැයි වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංවිධානයේ සභාපති ජී.ජී. චමල් සංජීව ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

ඒ අවස්ථාවේ බාධා ඇතැයි කීවත් දැන් පූර්ණ විධායක බලැති ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් එය ක්‍රියාත්මක කළහැකිව තිබියදීත් එය ක්‍රියාත්මක නොකර රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ගෙන්වා විවිධ පොරොන්දු දෙමින් සිටින බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ඔෟෂධ හිඟයට නිශ්චිත විසඳුමක් ලබාදෙන්නැයිද මේ උග්‍ර ඔෟෂධ හිඟය රෝගී ජනතාවට පමණක් නොව වෛද්‍යවරු ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයටද මහත් හිසරදයක් යැයිද එය අවසන් කිරීමට වහා පියවර ගන්නැයිද හෙතෙම බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

විනීතා – එම්. ගමගේ