වැඩි කළ මිලට මණ්ඩලය වී ටොන් 7,000ක් අරන්

0
29

රුපියල් 80-90ත් අතර තිබූ වී කිලෝවක මිල රුපියල් 120 දක්වා වැඩි කිරීමත් සමඟ වී අලෙවි මණ්ඩලය දින 15ක් තුළදී වී මෙටි්‍රක් ටොන් 7,000ක් මිලදී ගෙන තිබේ.

මිල එසේ වැඩි කිරීමත් සමඟ ගොවීන් තම වී තොග අලෙවි මණ්ඩලයට විකිණීමට දැඩි කැමැත්තක් දක්වා ඇත.

මුල් දින හය ඇතුළත වී මෙටි්‍රක් ටොන් 5,000ක් මිලදී ගැනීමට මණ්ඩලය සමත් වී ඇත. වී මිලදී ගැනීම සඳහා රජය ඒ මණ්ඩලයට වෙන් කළ රුපියල් මිලියන 200ක මුදල රාජ්‍ය බැංකුවක තැන්පත් කිරීමෙන් පසු එම බැංකුව මණ්ඩලයට ඉකුත් කාලයේ ගෙවීමට තිබූ ණය සඳහා කපා ගැනීමට කටයුතු කිරීම නිසා වී අලෙවි මණ්ඩලයට වී මිලදී ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවිය.

බැංකුව එසේ මුදල් ගෙවීම අත්හිටුවා ඇත්තේ මණ්ඩලය සතු වී තොග ගබඩාවල තිබියදීය. වී සහල් කිරීමෙන් පසු ඒවා අලෙවි කර ණය පියවීම මණ්ඩලය අනුගමනය කළ පිළිවෙතයි.

දැනට බැංකුවේ රඳවා ගෙන තිබෙන එම මුදල නිදහස් කර ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, භාණ්ඩාගාරය, මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ අදාළ බැංකුව සමඟ සාකච්ඡා කරමින්  සිටී.

බැංකුව ගත් මේ ක්‍රියාමාර්ගය නිසා මිලදී ගත් වී සඳහා මුදල් ගෙවීම වී අලෙවි මණ්ඩලයට ගැටලුවක් වී තිබේ. බැංකුව එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇතත් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ වත්කම් ලෙස රුපියල් මිලියන 1,000ක් තිබෙන අතර රුපියල් මිලියන 1,500ක් වටිනා වී තොගද හිමිව ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ තත්ත්වය ගැන ජනාධිපති ලේකම්වරයා පවා මැදිහත්ව ඇතත් මුදල් ගෙවීම ගැන බැංකුව මෙතෙක් පියවරක් ගෙන නැතැයිද වාර්තා වේ.

මෙසේ මුදල් වී අලෙවි මණ්ඩලයට ගෙවීම අත්හිටුවීම පිටුපස මණ්ඩලයේ ඉහළ නිලධාරියකු හා  ප්‍රබල හාල් මෝල් ජාවාරම්කරුවකු සිටින බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.