ලංවිම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාව කැබිනෙට්ටුවට

0
19

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාව සැප්තැම්බර් මස අවසානයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්  කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා යෝජනා සහ වැඩපිළිවෙළක් ලබාදීමට පත් කරන ලද කමිටුවේ සාමාජිකයන් හමුවීමෙන් පසු මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කොට ඇත.

එම කමිටුව මේ වන විට විවිධ සංවර්ධන ආයතන නියෝජිතයන්, දේශීය සහ විදේශීය විදුලිබල ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා සිදු කර ඇති අතර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් සහ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සමඟ එළැඹෙන සතියේ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

චාමර අමරසූරිය