දේශපාලනයට එන අයටත් අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් ඕනෑ

0
21

දේශපාලනයට පිවිසෙන පුද්ගලයන් විශ්‍රාම ගැන්වීමට අදාළ වයස් සීමාවක් හා ඒ සඳහා අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් තිබිය යුතු බව තම පෞද්ගලික මතය බව බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පැවැසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, කැබිනට් ඇමැතිවරුන් පත්කිරීමේදී එම පත්කිරීම් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මත සිදු කළ යුතු බවද අගමැති හා ජනාධිපතිටත් බලපාන අයුරින් එම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෙනස් විය යුතු බවද ඒ මහතා පැවැසීය.

අර්ධ රාජ්‍ය  හා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 65 දක්වා දිග්ගැස්සීම තුළින් තරුණ කණ්ඩායම්වලට මෙරට ශ්‍රම බළකායට එක්වීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි වෙන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයකුගේ ශාරීරික හා මානසික තත්ත්වය යහපත් තත්ත්වයක තිබේ නම් ඔවුන්ට වැඩ කිරීමේ ගැටලුවක් නොමැති බවද එහෙත් ඔවුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව ඉතාම සූක්ෂ්ම අයුරින් සලකා බැලිය යුතු බවද ඔහු පැවැසීය.

මෙරට වයස්ගත පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රතිශතය ඉහළ ගොස් ඇති බවත් එවැනි විශාල පිරිසකට සුබසාධන පහසුකම් සලසා දීමට රජයකට පහසු කාර්යයක් නොවන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත