ඇමැති ප්‍රසන්න යටතේ ඇති ආයතන විගණනයට

0
25

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම ආයතන පූර්ණ විගණනයකට ලක් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.පහුගිය රජය සමයේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් රුපියල් මිලියන 137ක පෝස්ටර් මුද්‍රණය කර තිබෙන බවද අනාවරණය වේ. ඉකුත් රජය සමයේ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන 21 හිම සිදුවූ බව කියන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී ඇති බවත් හිටපු ඇතැම් ඇමැතිවරුන්ගේ කුණු කන්දල්වලට කරගැසිය නොහැකි බැවින් තමන් එම ආයතන පූර්ණ විගණනයට ලක් කිරීමට තීරණය ගත් බවත් ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග  සඳහන් කළේය.

“ආයතනයක් ආරක්ෂා වුවහොත් එහි සේවකයන් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා වගේම තමන් වැඩ කරන ආයතනය ආරක්ෂා කරගන්නත් අපි දැනගන්න ඕන. පහුගිය රජය කාලේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් රුපියල් මිලියන 137ක පෝස්ටර් මුද්‍රණය කර තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ නඩුවක් විභාග වෙනවා. ඒක නාස්තියක්. නඩු භාණ්ඩ නිසා අපිට පෝස්ටර් විනාශ කරන්නත් බෑ. ඒ පෝස්ටර් ටික නිකම්ම දිරාපත් වෙනවා. අපි මේ ආයතන පූර්ණ විගණනයට ලක් කරන්නේ ඒ වගේ වංචා, දූෂණ හා අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරන්නයි. මම ආයතන විනාශ කරන්නෙවත්, සේවකයන්ගේ සුබසිද්ධියට හානිවෙන දේවල් කරන්නෙවත් නැහැ. නමුත් මට අනුන්ගේ පවුවලට කර ගහන්න බැහැ.”

“රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මම අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. පාඩුපිට දුවන බොහෝ රාජ්‍ය ආයතන මේ වනවිට වැසී යන මට්ටමට පත්වෙලා. බොහෝ පිරිසකගේ රැකියා අහිමිවන තත්ත්වයට පත්වෙලා. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ වෘත්තීය සමිති තමන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග දැඩි කළොත් ඇතිවන පාඩුව පියවන්නේ කවුද? මම වෘත්තීය සමිති සමඟ සුහදව වැඩ කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. නමුත් නීතියට පිටින් වැඩ කරන්න මම සූදානම් නැහැ. එහෙම වැඩ කරන අයගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෙත් නැහැ.”

“මම ආවේ මේ ආයතන ගොඩගන්නයි. මේ හැම ආයතනයකටම මම පත් කළේ වැඩ දන්න ඉහළම සුදුසුකම් තියෙන සභාපතිවරුයි. ඒ අයට ඔබගේ සහයෝගය ලබාදෙන්න. තර්ජනය කරල, බිත්තර ගහල අපිව බය කරන්න බැහැ. දේශපාලනය කරද්දී අරගලකරුවන්ට අවශ්‍ය  විදිහට වෙනස් වීමට තමන් සූදානම් නැහැ” යිද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

අනුරාධා හේරත්