අද සහ හෙට විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

0
493

අද (සැප්. 4) දිනයේදී පැයක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක සඳහන් කළේ, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V සහ W යන කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට රාත්‍රී කාලයේදී පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන බව ය.

එමෙන් ම, හෙට (සැප්. 5) දිනයේදී ද A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V සහ W යන කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට දිවා කාලයේදී පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන අතර එම කාලපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට නැවතත් රාත්‍රී කාලයේදී පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිත බව රත්නායක මහතා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.