වැඩි ඡන්ද 115කින් අතුරු අය-වැය සම්මතයි

0
40

ඉදිරි මාස හතර සඳහා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ විසර්ජන (සංශෝධිත) පනත් කෙටුම්පත (අතුරු අය වැය) දෙවැනි වර කියැවීමේ විවාදයේදී වැඩි ඡන්ද 115කින් සම්මත විය.

අය-වැයට පක්ෂව ඡන්ද 120ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද    05ක්ද ලැබිණි. පනතට ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටි සංඛ්‍යාව 43 කි.

සමගි ජන බලවේගය සහ ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂයේ විපක්ෂයට ගිය මන්ත්‍රි 13 දෙනාගේ කණ්ඩායම, මන්ත්‍රි  විමල් වීරවංශ ප්‍රමුඛ ස්වාධීන  පක්ෂ  එකමුතුවේ මන්ත්‍රි කණ්ඩායම අය-වැයට  ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටි අතර ජාතික ජන බලවේගය හා දෙමළ ජාතික  සන්ධානයේ මන්ත්‍රිවරු දෙදෙනෙක් ඊට  විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නේය.

මෙය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කළ පළමු අය-වැය වේ. ජනාධිපතිවරයා විසින් අය-වැය  ඉදිරිපත්  කළේ පසුගිය 30දා වැනිදාය.

අතුරු  අය-වැය දින 3ක් විවාදයට ලක් කළ අතර ඊට  පක්ෂ,  විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරු සියයකට ආසන්න  ප්‍රමාණයක් විවාදයට සහභාගි  වූහ.

අය _ වැය තුන්වැනිවර කියැවීමේ කාරක සභා අවස්ථාවේ සංශෝධන සහිතව ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත විය.

අනුරාධා හේරත්,සඳුනි ගමාරච්චි