ලංකාවේ නම රැක්ක ගුවන්තොටුපොළ සේවිකාව

4
3195

මෙරට දුර්ලභ පුස්කොළ ග්‍රන්ථයක් ජපන් භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමට මෙරටට පැමිණි ජපන් මහාචාර්යවරියකගේ මුදල් පසුබිය කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ බිමවැටී තිබියදී ගුවන්තොටුපොළ පිරිසුදු කිරීමේ සේවිකාවක අහුලා එය අයිති ජපන් මහාචාර්යවරිය වෙත ලබා දී ඇත.

හැට හැවිරිදි මටෘහුරා ජුන්කෝ ජපාන මහාචාර්යවරිය කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත පැමිණ ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිත කිරීම සඳහා ජංගම දුරකතන සිම්පතක් ලබා ගැනීමට ගුවන්තොටුපොළ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ තිබෙන ජංගම දුරකතන සමාගමක කාර්යාලය වෙත ගිය අවස්ථාවේ ඇයගේ මුදල් පසුමිබිය බිම වැටී තිබිණි.

ගුවන්තොටුපොළ පිරිසුදු කිරීමේ කාර්යයේ නියැළී සිටි රඹුක්කන පී.පී. ස්වර්ණලතා මහත්මිය මෙම මුදල් පසුම්බිය දැක එය අහුලා වහා ම ගුවන්තොටුපොළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් වෙත භාර දීමට පියවර ගෙන තිබිණි.

මුදල් පසුම්බිය තුළ රුපියල් 1,19,390ක් තිබී ඇති අතර ඒ තුළ එම මහාචාර්යවරිය සිම්පත ලබාගත් විස්තර ඇතුළත් රිසිට්පතක් තිබී ඇත. එහි තිබූ තොරතුරු ඔස්සේ ගුවන්තොටුපොළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් මහාචාර්යවරිය අමතා ගුවන්තොටුපොළට පැමිණ මුදල් පසුම්බිය ලබා ගන්නා ලෙස දැනුම් දී ඇත.

මහාචාර්යවරිය ගුවන්තොටුපොළට පැමිණ මුදල් පසුම්බිය ලබාගෙන එය අහුලාගත් කාන්තාවට සහ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්ට ත් ත්‍යාග පිරිනමා, ඇගයීමට ලක්කර සිය කෘතවේදීත්වය පළ කර ඇත.

4 COMMENTS

  1. මෙම සේවිකාව විසින් ඇය සේවය කරන සමාගමට මෙන්ම රටට බරක් වී ඇති දූෂිත ආයතනවලට සහ දූෂිත තක්කඩි හොරුන්ට කදිම ආදර්ශයක් ලබා දී ඇත. ආයතනය මගින් ද ඇයගේ සත්කාර්යය අගය කිරීම සුදුසුය.

  2. ඇයගේ ක්‍රියාවනම් ඉතාමත් හොඳ ආදර්ශයක්. එය අගයකලයුතුයි. ඒත් මගේ හිතට එන අනිත් ප්‍රශ්නය තමයි දුර්ලභ පුස්කොළ පොත මොකක්ද කියන එක, කුමක් සඳහා එය ජපන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවද?. අපේ රටේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වෙනත් වගකිවයුතු ආයතනයක පූර්ණ අනුදැනුම, අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවෙන දෙයක්ද?. පුස්කොල පොත මොනව ගැන සඳහන් පොතක්ද?…. ඔය වගේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න මගේ හිතට එනව මේ පුවතත් එක්ක. . ඒ ගැනත් හොයල ලිපියක් ඵලකරනවනම් බොහොම වටිනව..

Comments are closed.