රද්දොළුගම ක්‍රීඩා සමාජයට ටයිකොන්ඩෝ ජයග්‍රහණ රැසක්

0
24

මෙම වසරේ පැවැති ටයිකොන්ඩෝ තරගාවලි කිහිපයකදීම රද්‍ෙදාළුගම ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ රැසක් හිමිකරගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මෙම වසරේ පැවැති කොරියානු කුසාලන සහ තෙවැනි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ටයිකොන්ඩෝ ශූරතා තරගාවලියේදී මෙලෙස රද්දොළුගම ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩා සමාජයේ සිසු දරු දැරියන් දස්කම් දක්වා තිබිණි. එහිදී ඔවුන් රන්, රිදී සහ ලෝකඩ පදක්කම් රැසක් දිනා ගනිමින් දස්කම් දක්වා තිබිණි.