ආහාර මිල අඩු කරන ක්‍රමයක් ගැන වෙළෙඳ ඇමති කියයි

0
712

දැරිය හැකි මිලකට පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩ ලබා දීම ඉතා වැදගත් වන අතර රට තුළ නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවා ස්වයංපෝෂිත තත්ත්වයක් ඇති කිරීම ඔස්සේ ආහාරවල මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව වෙළෙඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

අද (සැප්. 1) වෙළෙඳ අමාත්‍යංශයේ පැවති ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුවේ දෙවන රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, ඉතිහාසයේ පටන් මෙරට සෑම වසර දෙකකට හෝ තුනකට වරක් සහල් හිඟයක් ඇති වන බව ත් ආහාර සංචිතයක් පවත්වා ගනිමින් ඊට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා දිය යුතු බව ත් ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික, පශු සම්පත් සහ ධීවර ක්ෂේත්‍රයන්හි පවත්නා ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා දීර්ඝ වශයෙන් අදාළ නිලධාරීන් සමග මෙහිදී සාකච්ඡා කර ඇත.

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා අවශ්‍ය සිමෙන්ති, යකඩ ඇතුළු අමුද්‍රව්‍ය මිල සම්බන්ධයෙන් පවත්නා ගැටලුව විසඳීමට ඉදිරි සතිය තුළදී අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා මෙම රැස්වීමේදී වැඩිදුරට ත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.