“අටවා ගත් ආණ්ඩුවකට අය වැයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ”

0
117

ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් නොමැතිව අය-වැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේ දැයි ජාතික ජන බලවේගය පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය ඊයේ (අගෝ 30) ප්‍රශ්න කළා ය.

අය-වැය යෝජනා ක්‍රියාවට නැංවීමට ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් තිබිය යුතු යැයි ද අටවා ගත් ආණ්ඩුවකට එය කළ නොහැකි යැයි ද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය-වැය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ඇය කීවා ය.

මාස හයකට පෙර ගත් තීරණ ආණ්ඩුව දැන් වෙනස් කරමින් සිටින්නේ යැයි චෝදනා කළ මන්ත්‍රීවරිය ආර්ථික අර්බුදයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් නොමැතිවීම යැයි අවධාරණය කළා ය.

අධ්‍යාපනයට වැඩි ඉඩක් දීම ගැන තමන්ගේ විරුද්ධත්වයක් නැතත් විදේශික සිසුන්ට අවස්ථාව දීමට පෙර මෙරට සිසුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දිය යුතු යැයි ද අමරසූරිය මහත්මිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා ය.