“කෙරවළපිටියට දැවි තෙල් තියෙන්නේ තව දවස් තුනකටයි”

0
121

මෙරටට බලපා ඇති උග්‍ර ඩීසල් අර්බුදය හමුවේ ප්‍රධානතම ඩීසල් බලාගාර වැසී ගොස් ඇති මොහොතක ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට සුවිසල් දායකත්වයක් ලබාදෙන කෙරවළපිටිය West Coast බලාගාරයට අවශ්‍ය දැවි තෙල් ඇත්තේ තව ත් දින තුනකට පමණක් බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ‘මව්බිම’ට පැවසීය.

එසේ ම අනෙකුත් කුඩා දැවි තෙල් බලාගාරයන්ට අවශ්‍ය දැවි තෙල් තොග ලංවිම සතුව ඇත්තේ සතියකට පමණක් බව ද එම නිලධාරියා කියා සිටියේ ය.

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගාවොට් 270ක ධාරිතාවක් ලබා දෙන කෙරවළපිටිය මෙම බලාගාරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට විදුලි කප්පාදු පැය ගණන පවා අඩු කිරීමට හැකි වී ඇති අතර මේ තත්ත්වය යටතේ මෙම බලාගාරය වැසී ගියහොත් විදුලි කප්පාදු පැය ගණන වැඩි වීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බව ද එම නිලධාරියා සඳහන් කළේ ය.

ප්‍රධානතම ඩීසල් බලාගාරය වන කැලණිතිස්ස බලාගාරය ඇතුළු ඩීසල් බලාගාර රැසක් වැසී ගොස් ඇති මොහොතක ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සුවිසල් දායකත්වයක් ලබාදීමට කෙරවළපිටිය බලාගාරය නොරොච්චෝලේ බලාගාරය සේම ජල විදුලි බලාගාර ඉදිරිපත් වී තිබේ.

පසුගිය දිනවල උෂ්ණ අධික කාලගුණය හා ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට වැසි නොලැබීම මත ජල විදුලිය බලාගාර ක්‍රියාකාරිත්වය ද මේ වන විට ඇත්තේ සියයට 75 ප්‍රතිශතයක බව ද විදුලිබල මණ්ඩල උසස් නිලධාරියා කියා සිටියේ ය.

කෙරවළපිටිය බලාගාරය සේම සෙසු දැවි තෙල් බලාගාරයන් ක්‍රියා කරවීමට අවශ්‍ය දැවි තෙල්, බලශක්ති අමාත්‍යංශය මැදිහත් වී ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ද එම නිලධාරියා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.