2035න් පසු කැලිෆෝනියාවේ පෙට්රල් වාහන තහනම්

0
16

එළඹෙන 2035 වසර වන විට පෙට්රල්වලින් පමණක් ධාවනය වන වාහන අලෙවි කිරීම තහනම් කිරීමට කැලිෆෝනියාව තීරණය කොට තිබේ.

දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණදීම සඳහා ගෙන යන ප්‍රයත්නයේ ඓතිහාසික පියවරක් ලෙස මේ තීරණය දෙන ඇතැයි පැවැසේ.

නව නීතිය ඔස්සේ මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයන්ට වායු දූෂණයෙන් තොර වාහන වෙළෙඳපොළට හ¾දුන්වාදීමට ඉඩ සලසා දීම අපේක්ෂා කෙරේ.

කැලිෆෝනියාව එක්සත් ජනපදයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ ප්‍රාන්තයකි.

එය ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකවලින් එකක් වන නිසා මේ පියවර අතිශය වැදගත් බව සඳහන්ය.

California Air Resources Board (CARB) නිකුත් කර ඇති නීතිරීති යටතේ, 2016 වසර වන විට එම ප්‍රාන්තයේ අලෙවි වන නව වාහනවලින් 35%ක්් විදුලි, දෙමුහුන් හෝ හයිඩ්‍රජන් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

2030 වන විට වාහන අලෙවියෙන් 68%ක් සහ 2035 වන විට 100%ක් සඳහා වන ලෙසට එම නීති පනවා ඇත.