තවත් පෙට්්‍රල් නැවක් එයි

0
21

පෙට්්‍රල් මෙටි්‍රක් ටොන් 36,500ක නෞකාවක් මෙරටට පැමිණි බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා උසස් නිලධාරියකු ‘මව්බිම’ ට පැවැසීය. මෙරටට බලපා ඇති ඉන්ධන අර්බුදය මැද යළි ඉන්ධන හල් අසල දිගු පෝලිම් නිර්මාණය වී ඇති අතර මේ වන විට රට තුළ උග්‍ර  පෙට්්‍රල් හිඟයක්ද පවතී.

මෙම නෞකාවට කඩිනමින් මුදල් ගෙවීම සඳහා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය අදාළ පියවර ගනිමින් සිටින බවද තෙල් සංස්ථා උසස් නිලධාරියා කියා සිටියේය.

මේ වන විට දෛනිකව පෙට්්‍රල් මෙටි්‍රක් ටොන් 3000ක් තෙල් සංස්ථාව යටතේ පවතින ඉන්ධන හල් වෙත බෙදාහරින බවද හෙතෙම පැවැසීය.

පසුගිය දින කිහිපයේ මෙරට තුළ උග්‍ර  ඩීසල් හිඟයක් පැවැති අතර ඉකුත් සතියේ සුපර් ඩීසල් මෙටි්‍රක් ටොන් 30,000ක නෞකාවක් පැමිණීමත් සමඟ මේ වන විට ඩීසල් අර්බුදය මඟ හරවා ගැනීම සඳහා දෙනිකව ඩීසල් තොග මෙටි්‍රක් ටොන් 5000ක් පමණ බෙදාහරින බවද එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

චාමර අමරසූරිය