රට හදන තැන

0
128

  “විදුලිබල ගාස්තු විශාල ප්‍රමාණයකින් වැඩි වීම හේතුවෙන් මහජනතාව මුහුණ පා ඇති දුෂ්කරතා පිළිබඳ විපක්ෂය ගෙන ආ යෝජනාවට අදාළ  කල් තැබීමේ විවාදයේදී ආණ්ඩුව පක්ෂයේ හා විපක්ෂයේ  මැති ඇමැතිවරුන්  ඊයේ (29දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී  දැක්වූ අදහස්. පාර්ලිමේන්තුව අද (30දා) පස්වරු 1.00ට යළි රැස්වේ.

විදුලි බිල වැඩිකිරීමෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්වෙන බව අප පිළිගන්නවා : – ඇමැති කංචන විජේසේකර

“ජනාධිපතිතුමා එකඟ වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම තවත් කාරක සභා කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති කරන්න. ඒ වගේම විපක්ෂයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ කාරක සභාවල සභාපති ධුරය දිගින් දිගටම ඉල්ලන නිසා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා හැටියට මම ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන සහ ගල්අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳවත් කමිටුවක් පත් කරන්න කියලා. කාරක සභාවක්.

ඒ කාරක සභාව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරයෙක්ට භාර ගන්නවා නම් සුදුසුයි කියලා යෝජනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම චම්පික රණවක ඇමැතිතුමා, ඒ වගේම හිටපු මන්ත්‍රිවරු කිහිපදෙනෙක් මේ ඉන්ධන ඉතාමත්ම අඩු මුදල්වලට ආනයනය කළ හැකි බව සහ අලෙවි කළ හැකි බව කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා විෂයභාර ඇමැතිවරයා හැටියට එවැනි කාරක සභාවක් හදලා, විපක්ෂයට ලබා දෙනවා නම් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒක පිළිගන්නත් කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.

මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්‍රිතුමාට. එතුමා කිව්වේ මේ සොයා බැලීම් කරනවා කියලා. සොයා බැලීමුත් කරන අතරේ මම කියන්නේ ප්‍රසම්පාදන කටයුත්ත වෙනුවෙන් වෙනමම කාරක සභාවක් දාන්න කියලා. එතකොට මේ සොයා බැලීම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ, පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරයෙක් ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ ප්‍රධානියා හැටියට ඉන්නවා නම්. මොකද නැත්නම් මේකෙ සමාජයේ ලොකූ මතයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ඉන්ධන, ගල් අඟුරු ලබාගැනීමට විවිධ පාර්ශ්ව ඉන්නවා. විවිධ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා. ඒ ව්‍යාපාරිකයෝ වීවිධ මන්ත්‍රිවරු පාවිච්චි කරලා අද මේ විවිධ මඩ ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඒ නිසා ඒක තමයි කිව්වේ කාරක සභාවේ ප්‍රසම්පාදනයත් කරන්න.

විශේෂයෙන්ම අද දවසේ විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කල් තැබීමේ යෝජනාවට අදහස් දැක්වීමට ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමනි, ඕනෙම ආණ්ඩුවකට මිල සංශෝධනයකින් ඒ බර ජනතාව මත පැටවීම කියන එක පහසු තීරණයක් නෙමෙයි. ඉතාමත්ම අපහසු තීරණයක්. ඒ තීරණයෙන් ජනතාවට පීඩනයක් වැටෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෙ ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමනි, මේ තත්ත්වෙට ඇති වීම සඳහා මේ රටේ විවිධ පාලන කාලවලදී ගත්ත වැරදි තීන්දු ඒකට ඉවහල් වුණා කියන එක. කබීර් හෂීම් හිටපු ඇමැතිතුමාත් කිව්වා. මුජිබර් ඇමැතිතුමත් කිව්වා.

හැබැයි ඔබතුමන්ලා පිළිගත්තේ නෑ ඔබතුමන්ලාගේ පාලන කාලේදි ඒ වෙනුවෙන් ගත්ත තීන්දු තීරණ ගැන කතා කළේ නෑ. දැන් ඔබතුමා කතා කළා සේවකයන් වැඩිවීම, මාෆියා එකක් ගැන කතා කළා. මේ පාර්ලිමේන්තුවෙම ජුනි මාසේ 09 වැනිදා අපි විදුලිබල පනතට සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන වෙලාවෙ ඔබතුමන්ලගේ පිල නියෝජනය කරන පිරිස කතා කරපු වෙලාවක මාෆියා එකක් ගැන කතා කළේ නෑ.

අපි සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා මේක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕනේ, අපි මේ යෝජනා ගේන්න ඕනෙ, අපි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සඳහා මීට වැඩි අවකාශයක් ලබා දෙන්න ඕනෙ කියනකොට ඔබතුමන්ලා අපිට ඒක ගැහුවෙ මේ ටෙන්ඩර් ක්‍රමය නවත්තලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේක මේ වෙනත් පාර්ශ්වවලට විදුලි උත්පාදනය කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන සංශෝධනයක් හැටියට.  මම කනගාටු වෙනවා විශේෂයෙන්ම කබීර් හෂීම් ඇමැතිතුමා, සේවකයන් මේකෙ පුරවලා මේ විවිධ පාලන කාලවලදී මේක පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත් කළා කියලා චෝදනාව එල්ල කළේ අපේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවට. මම ඔබතුමාට සංඛ්‍යාලේඛනත් එක්ක කියනවා.

2005 විදුලිබිල මණ්ඩලයේ සේවක සංඛ්‍යාව දාහතර දහස් පන්සිය හැට අටයි. 2010 අවසන් වෙනකොට පහළොස් දහස් තුන්සිය හැට හයයි  නවසීයයි වැඩි වෙන්නේ. 2015, 2014 අවසන් වෙනකොට පහළොස් දහස් නවසිය අසූ හතරයි. හැබැයි 2019 අවසන් වෙන කොට විසි දෙදාහයි. විසි දෙදාහයි. පහළොස්දාහේ ඉඳලා විසි දෙදාහ දක්වා ගෙනියන්නේ. දැන් 2005 ඉඳලා 15 වෙනකන් යන්නේ දාහයි (1,000) එකතු වෙන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මුළු අවුරුදු දහයෙම. හැබැයි ඔබතුමා නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්කෙන්ම තමයි වැඩි පිරිසකුත් එන්නේ.

ඔබතුමන්ලගේ ආණ්ඩුව කාලේ වැරදි තීන්දු ගන්නකොට ඔබතුමන්ලට කොන්දක් තිබුණේ නෑ නැඟිටින්න. ඔබතුමන්ලගෙ කාලයේ ඒ ඒ් පිරිස් එකතු කරනකොට, අඩුම තරමෙ ඔබතුමා නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්කෙ හැටියට ඔබතුමාට තිබුණා ඒ වෙලාවෙ නැඟිටලා කියන්න වැරදි තීන්දු ගන්නෙ කියලා.

විශේෂයෙන්ම අපි පිළිගන්නවා ඔබතුමන්ලා කියපු කාරණත් එක්ක මම එකඟයි. මේකෙ අනිවාර්ය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කළ යුතුයි. ඒක තමයි පහුගිය කාලේ කළේ්. ඔබතුමා ඇහුවා ඇමැතිවරයා හැටියට මම මොනවද ගත්ත තීන්දු කියලා. මොනාද පනත වෙනස් කරන්න, මොනවද අරගෙන තියෙන තීන්දු කියලා. ඔබතුමා දැක්කෙ නැත්තං මීට මාසෙකට පෙර අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා මේක ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් කරන්න.

අද කමිටුවට අට දෙනෙක් පත් කරලා තියෙනවා. මේ ආයතනය නියෝජනය කරපු මේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව අත්දැකීමක් තියෙන විවිධ පුද්ගලයෝ අට දෙනෙක් පත් කරලා තියෙනවා මූලික කමිටු වාර්තාව දෙන්න කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සතිය වෙනවිට මේ විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ මූලික සැලසුම ඔවුන් අපිට ලබා දෙයි කියලා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ මූලික සැලසුම අනුව මේ පාර්ලිමේන්තුවට කඩිනමින් මාස දෙකක් යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරිපත් කරන්න.

මාෆියා එක කඩන්න, ජනතාවට මේ සහන දෙන්න කිව්වා වගේම ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලැසුමටත් ඔබතුමන්ලගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා අපි එදා දවසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන වෙලාවෙ ඔබතුමන්ලා හැසිරෙච්ච ආකාරය. මාෆියාවකට විරුද්ධව වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා එක වෙලාවක මමත් තනි වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි එදා අපි විපක්ෂයේ එදා සහයෝගය දුන්නානම් සමහර දේවල් අපිට කරගෙන යන්න අපි විශ්වාස කරනවා මීට වැඩිය හොඳින් අපිට මේ කටයුත්ත කරන්න තිබුණා කියලා. මම පිළිගන්නවා අපේ උත්පාදනය කෙරෙන වැඩපිළිවෙළ වෙනස් කරන්න ඕනෙ.

ඒ නිසා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සියට හැත්තෑවයි තිහක පුනර්ජනනීය බලශක්ති වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනෙ කියලා ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කළේ. සියයට හැත්තෑවක් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් උත්පාදනය කරන්න ඕනෙ කියලා. ඒක තමයි වැඩපිළිවෙළ හැටියට ක්‍රියාත්මක කරගෙන ආවෙ. හැබැයි අවාසනාවකට ඒකෙ යම් යම් කාරණා ඉෂ්ට කර ගන්න බැරිවුණා. ඒක තමයි අද දවසේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. 2014 ඉඳලා 2022 වෙනතුරු අඩුම තරමේ අවුරුදු තුනකට හතරකට වතාවක් හෝ ඔබතුමන්ලා තීන්දුවක් ගත්තා නම් විදුලිබිල සංශෝධනය කරන්න, මෙතරම් බරක් ජනතාව මත වැටෙන්නෑ කියන එකත් මේ වෙලාවෙ මතක් කරනවා.

විදුලි ඒකකයක් නිපදවන්න යන වියදම බැලුවම බිල වැඩි කරන එක සාධාරණයි : – මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

“ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදන කිරීමට යන වියදම සහ විකිණීමේ මිල සංසන්දනය කර බැලුවම විදුලිබිල වැඩි කිරීම එක පැත්තකින් ඉතාම සාධාරණයි. ඒ වගේම ඒ සඳහා වෙන විකල්පයක් නැතැයි” ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පැවැසීය.

“මේ වනවිට අපි රටක් හැටියට බරපතළ ආර්ථික හා සමාජීය අර්බුදයට මුහුණදීලා ඉන්නේ. විදුලිබිල සංශෝධනය කරන අවස්ථාවේදී රටක් හැටියට අපි අසාදු ලේඛනගත වෙලා ණය ගෙවන්නේ නැති රටක්, ණය ගෙවා ගැනීමට බැරි රටක් හැටියට පත් වෙලා ඉන්නේ.

රටේ ඇතිවෙලා තියෙන බරපතළ අර්බුදයත් එක්ක විශාල සමාජ අර්බුදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට ජීවත් වීමේ අමාරුවක් තියෙනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අපේ රටේ ජනතාවට විදුලිය ලබාදෙන එකම ආයතනය.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි මිල වැඩි කරන්නේ අවුරුදු 10කට පස්සේ. මේ  විදුලිබිල වැඩි කිරීම පිළිබඳව ජනතාවගේ පැත්තෙන් ලොකු විරෝධයක් තියෙනවා. ජනතාව මේ පිළිබඳ විශාල විවේචන එල්ල කරනවා. එකවර වැඩිවීම තුළ ඔවුන්ට යම් අමාරුකමක් තියෙනවා. ගල් අඟුරු අපි ආනයනය කරනවා. අපි ඩොලර් 87කට වගේ තමයි ආනයනය කළේ. අද ගල් අඟුරු මෙටි්‍රක් ටොන් එකක් ඩොලර් 320යි. ඒ කාලේ වෙනකොට ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 72යි. අද 420යි. ඒ නිසා අපි පිළිගන්නවා විදුලිබල මණ්ඩලයට මේ වෙලාවේ මිල වැඩි කරන්නේ නැතුව වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා. විදුලි බිල වැඩි කළේ නැත්නම් මේ තියෙන මිලට විදුලිය අරගෙන ගියොත් වසරකට විතරක් බිලියන 508ක පාඩුවක් වෙනවා විදුලිබල මණ්ඩලයට. ඒ නිසා මණ්ඩලයට මේ පිළිබඳ වෙන විකල්පයක් නැහැ.

මම කියන්නේ මෙය පාරිභෝගිකයන් මත පමණක් පටවන්න එපා. රජයක් හැටියට අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. මණ්ඩලය හැටියට මණ්ඩලයටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක පාරිභෝගිකයයි, රජයයි, මණ්ඩලයයි තුන්දෙනාම එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නය සඳහා විසඳුම් ලබා දෙන්න ඕනේ.”

ලංවිමට හෙණ ගැහුවෙ දූෂිත ව්‍යාපාරිකයො එක්ක කරන දූෂිත ගනුදෙනු නිසයි : – වාසුදේව නානායක්කාර

විදුලිබල මණ්ඩලය නොයෙකුත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ, සැපයුම්කරුවො හා ව්‍යාපාරිකයෝ එක්ක කරන දූෂිත ගනුදෙනු ලංවිමේ ‘හෙණේ’ බවට පත්ව ඇතැයි ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානායක්කාර පැවැසීය.

“තවත් විදුලි බලාගාර ලංකාවෙ හැදුවොත් ලක්ෂ ගණනකට රැකියා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි වවන ගස් වර්ග ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒවා තමන්ගේ ඉඩම්වල හෝ මායිම්වල වවා බලාගාරවලට කපා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිසුන්ට ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා. රැකියා උත්පාදනය තිබෙනවා. transmission line අදින්නේ නැතුව ඒ ප්‍රදේශ තුළ අපට විදුලිය සපයන්න පුළුවන්. අඩු මිලට සපයා ගන්නත් හැකි වෙනවා. ඇත්තටම මේවා නේද විදුලි බලය ලබාදීමේ අවසාන අරමුණු වෙන්නේ.

මේවා ගැන එදා උතුම් මිනිස්සු පෙන්වා දෙද්දි අපි ඒවා තුට්ටු භාගයකට ගණන් ගත්තෙ නෑ. විශාල කම්කරුවෝ එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ලොකු ව්‍යාපාරිකයො එක්ක ගනුදෙනු කරන්න අපිට වුවමනා වුණා. ඒ වගේම නොයෙකුත් පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර එක්ක ගනුදෙනු කරන්නත් ඕනෑ වුණා. capacity charge ගෙවන්නත් ඕනෑ වුණා.

ඉන්දියාවේ අදානි ගේන්න හදපු ගෑස් සැපයුම් තුළ තියෙනවා විශාල capacity එකක්. අනිත් එක ඒකාධිකාරයක් ඔවුන්ට දෙනවා. එක පැත්තකින් ඔවුන් ගැනුම්කරුවෙක්. අනිත් පැත්තෙන් සැපයුම්කරුවෙක්. ඉතින් කොහොමද හරි මිලක් තීරණය වෙන්නේ. ලංකාවේ ගෑස් ඒකාධිකාරය යන්නෙත් එතුමාට ඒ ගිවිසුම අනුව. ඒකයි අපි විරුද්ධ වුණේ. මහජනයා ඒක කිව්වම අපේ ඇමැතිවරු දෙන්නෙක්ව නෙරපුවා ඒ ආණ්ඩුව. ඒ නෙරපුවට පස්සේ මමත් ඇමැති ධුරයේ වැඩ අත්හැරියා. අද වනවිට පොහොට්ටුව දෙදරලා ඉවරයි. පිපිරිලා ඉවරයි. අද කණ්ඩායම් කිහිපයක් ඉන්නවා පොහොට්ටුව ඇතුළෙයි පොහොට්ටුවෙන් පිටයි වෙන වෙනත් මත දරමින්. අද පොහොට්ටුවට තියෙන ලොකුම අභියෝගය මේ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක වැඩ කිරීම.

 දැන් ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය දියුණු කරන්නයි හදන්නෙ. ඉතින් අපි මොකක්ද කළ යුතු වන්නේ. හැම ශේ‍ර්ණියකම වගේ සේවකයන් අතරින් ඡන්දයෙන් තෝරා පත් කරගත් පුද්ගලයන් සේවක සභාවකට දාලා ඒ සේවක සභාව කළමනාකරණය කරන්න එකතු කරගත යුතුයි. ඒ දවස්වල ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ එවැනි දෙයක් කළා පළමු වතාවට. ලංගම ඉතාම අඩු ආදායම් තියන මාර්ගවලත් බස් සපයා දෙමින් ලංකාවටම බස් සේවය සැපයුවා. එදා ලාභෙකුත් හම්බ කළා. ඒ, සේවක සභාවල බලයේ මහිමය මුල්කරගෙනයි.

මේ සේවකයෝ දන්නවා වංචා දූෂණ ගැන. ඒකයි මේ විදුලිබල මණ්ඩලයට වෙච්ච හෙණේ කියන්නෙ. විදුලිබල මණ්ඩලයට වෙච්ච හෙණේ තමයි මේ විදුලිබල මණ්ඩලය නොයෙකුත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ එක්ක  සැපයුම්කරුවො එක්ක ව්‍යාපාරිකයෝ එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවේ දූෂිත භාවය.”

විදුලි අර්බුදයට ඇමැතිගේ පහසුම විසඳුම මිනිසුන්ගේ බඩට ගැහිල්ලද? : – කබීර් හෂීම්

“විදුලිබල මණ්ඩලය වහාම කළයුතු දේ තමයි LECO මොඩලය හා සමාන තව සමාගම් කිහිපයක් පිහිටුවලා රාජ්‍ය සමාගම් හැටියට නිසි කළමනාකරණයක් ඇති කරලා මෙතනින් පළමුවැනි ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කරන්න කියලා අපි කියනවා” යැයි, සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කබීර් හෂීම් පැවසීය.

විදුලිබල මණ්ඩලය බරපතළ මූල්‍ය අර්බුදයක සිටින බව මේ රට දන්නවා. ඇමැතිවරයා මේ සඳහා විස¾දුමට පහසු ලේසිම ක්‍රමය ලෙස මිනිසුන්ගේ බඩට ගහන්න හොයාගෙන තියෙනවා. අර්බුදයේ වගකිය යුතු අයට දඬුවම් නොදී ලක්ෂ 220ක පොදු ජනතාවට දඬුවමක් දීලා කියන එක තමයි අපේ මතය.

සිංහලෙන් කියමනක් තියෙනවා මඟ හිටියොත් තෝ නසී ගෙදර ගියොත් අඹු නසී කියලා. නොකරා නම් විදුලිබල මණ්ඩලය බංකොලොත් කරානම් ජනතාව බංකොලොත්. දැන් ඔබ ගත්ත තීරණයෙන් මේ කණ්ඩායම් දෙකම බංකොලොත්. මොකද ඒ ගත්ත තීරණය හරි තීරණයක් නෙවෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.

විදුලිබල මණ්ඩලය කොච්චර අකාර්යක්ෂමතාවයෙන් පෙළෙන ආයතනයක්ද කියන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා කියනවා සමහර කණ්ඩායම්වලට සියයට දෙසීය ගාණක් විදුලි ගාස්තුව වැඩි කළත් මේ රටේ සියයට හැත්තෑපහකටත් රජයෙන් ආධාරයක් දෙනවා කියලා. ඒකෙන් පේනවා විදුලි ගාස්තුව වැඩිකරලම මේ ප්‍රශ්නය විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා.

අපට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි අද වෙනකොට කුඩාම කණ්ඩායම්වලට තමයි ගාස්තු වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒකක 30ක් භාවිත කරන අය ඉන්නවා. ඒකක 30-60 භාවිත කරන අය ඉන්නවා. ඒකක 60-90 භාවිත කරන තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මේ කාණ්ඩ තුන ගත්තම රටේ දුගී දුප්පත් ජනතාවට, අනතුරට භාජන වෙන්න ඒ වගේම අවම වරප්‍රසාද ලත් කණ්ඩායමට වැඩියෙන්ම මේ වැඩිවීම වෙලා තියෙන්නේ.

මම ඇමැතිතුමාගෙන් අහන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ අපි කියන්නේ මේ කාණ්ඩවලට ඍජුවම මුදලින් සහයෝගයක් ලබාදිය යුතුයි. ඒක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් පවා යෝජනා කරන දෙයක්. මේ රජය ඒකට පියවර ගන්නවාද. මේ අයට ඍජු සහනයක් ලබා දෙනවාද කියලා ඇමැතිතුමා කියන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවිය යුතුයි කියන එක තමයි අපි කියන්නේ.

 ඒ වගේම උත්පාදනය කිරීමේ සංයුතිය වහාම වෙනස් කරන එක වැදගත්. මොකද දැන් වෙනකොට තෙල් මත අපි රැඳුණා නම් අපට කවදාවත් නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන්න බැහැ. අපට විදුලි ගාස්තුව දිගටම වැඩි කරන්නත් බැහැ. අපේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ තරගකාරී රටක් බවට පත් වෙන්න නම් අපි විදුලි ගාස්තුව අඩු කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒක අඩු කරන්න නම් උත්පාදන වියදම අඩු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒවාට මෙච්චර කාලයක් ඉඩ දුන්නේ නැත්තේ මේ මාෆියාව. ඒ නිසා මේකට හරි තීරණ ගැනීම වැදගත්.

ආණ්ඩු මාරු වෙලා මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට යනකොට සමහර දේවල් අමතක වෙනවා : – ඉරාන් වික්‍රමරත්න

“අපි දේශීය හෝ විදේශීය ආයෝජනවලට විරුද්ධ නැහැ. රට ඉස්සරහට ගන්න නම් ආයෝජනය අත්‍යවශ්‍යයි. අපේ ඉතිරිය මදි. ඉතිරිය මදි නම් ආයෝජනය කරන්න මදි. ඒ නිසා විදේශ ආයෝජනවලටත් අපි එකඟ වෙන්න ඕනේ” යැයි සමගි ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඉරාන් වික්‍රමරත්න පැවැසීය.

“විදේශ ආයෝජනයක් නම් කොහොමහරි මේ රට විකුණනවා කියලා බිල්ලෙක් මවාගෙන ඉන්නවා. ඕකෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕනේ.

ප්‍රතිසංස්කරණවලට අපෙන් සහයෝගය ඉල්ලුවා. ඉතින් අපි හරි ප්‍රතිසංස්කරණවලට සහයෝගය දෙන්න ලෑස්තියි. නමුත් මේක සයිටම් වගේ, නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල වගේ කරගන්න එපා. මොකද මට මතකයි එදා එස්.බී. දිසානායක ඇමැතිතුමා මේක ඉදිරිපත් කරනකොට අපි සහයෝගය දුන්නා. අන්තිමට අපිට වෙච්ච වැඩේ. මොකද සමහර වෙලාවල්වලට ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට යනකොට සමහර වෙලාවට අපිට අමතක වෙනවා මොකටද අපි සහයෝගය දුන්නේ නොදුන්නේ කියලා.  

අපි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවලට ආවම IMF එකට නැවෙන්නේ නැහැ. IMF එක එක්ක හෝ IMF එක නැතුව වුණත් අපි හරි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවලට යා යුතුයි. කලින් කලට මේ IMF එක බිල්ලෙක් කරගෙන එක එක විධියට පෙන්න පෙන්න යනවා.

අපි රට හරියට ගෙනියනවා නම් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හරියට යනවා නම් IMF එකක් ඕනේ නෑනේ. වැරදුණු නිසා රටේ තියෙන ශේ‍ර්ණිගත කිරීම් පහළට ගිය නිසානේ එතැනට යන්නේ. නැත්නම් යන්න ඕනේ නෑනේ. කොහොමද අපි රටේ ශේ‍ර්ණිගත කිරීම් ඉහළට ගන්නේ? කොහොමද අපි නැවතත් ණය වෙළෙඳපොළට යන්නේ කියන එකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ.”

ගෘහස්ථ විදුලි පාරිභෝගිකයාට අද දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙලා : – මධුර විතාන

“ජනප්‍රිය දේශපාලන තීන්දු ගැනීමට සුප්‍රකට විදුලි ඉන්ජිනේරුවන් ක්‍රියා කර තිබෙනවා” යැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මධුර විතාන පැවැසීය.

 “ආයෝජකයන් රට දමා යන තත්ත්වයකට පත්වෙලා. විදුලියක් නැතිව රටක් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඉදිරියට ගියහොත් රටක් මරණයට පත් වෙනවා. විදුලි ජනනය සම්ප්‍රේෂණය සහ බෙදා හැරීම යන අංශ සමඟ එකතු වී ඉදිරියේදී මේ වැඩකටයුතු කරන්නේ කෙසේදදැයි සැලසුම් කළ යුතුව තිබෙනවා.

ජනතාවට මෙවැනි දෙන්නට සිදු වුණේ

ඇයිදැයි යන කාරණය පසුගිය කෝප් (Cope) කමිටුවේදී හෙළිදරව් වුණා. මණ්ඩලයේ තිබෙන අක්‍රමිකතා මේ සඳහා සියයට සියයක්ම බලපෑ බව කියන්න  ඕනෑ. වැඩ කරන්න හැකි අවදානම ගත හැකි කුසලතාව තිබිය හැකි අය මේ තනතුරු සඳහා පත් කළ යුතුයි. එසේ නැතිව දේශපාලන පත්කිරීම් කරන්නට ගියහොත් කිසිදිනක රට හදන්න වන්නේ නැහැ.

විදුලිබල මණ්ඩලය මේ වන විට තිබෙන්නේ ඉතා කනගාටුදායක තත්ත්වයකයි. ජනන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඉන්ජිනේරුවන් විසිනුයි. සමහර විට දේශපාලන අධිකාරියට ගිනිගෙඩි දී හදන ජනන සැලැස්ම කඩන්නෙත් ඉන්ජිනේරුවන් විසින් නොවේ. එවිට හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් කර රටට පාඩු කරන්නේ ඉන්ජිනේරුවන් පමණක් නොවේ දේශපාලකයන්ද මේ සඳහා සම්බන්ධ වුණා.

විදුලිබල මණ්ඩලයට පාඩු වූයේ ඇයිදැයි යන කාරණය පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක් කළ යුතුව තිබෙනවා.

ජනප්‍රිය දේශපාලන තීන්දු ගන්නත් සුප්‍රකට විදුලි ඉන්ජිනේරුවන් යම් ක්‍රියා කර තිබෙනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙනගත් ඉන්ජිනේරුවන්ට අපේ රට වෙනුවෙන් පරම යුතුකමක් තිබෙනවා. එසේ නැතිව දේශපාලකයන්ට පමණක් ඇඟිල්ල දිගු කර පලක් නැහැ. ඉදිරියේදී විදුලි අක්‍රමිකතා වෙනුවෙන් දැඩි තීන්දු ගන්නට පසුබට විය යුතු නැහැ. අද සාමාන්‍ය ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයාට දැඩි පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඔවුන් මේ පීඩනයෙන් මුදා ගත යුතුයි. හැකියාව දක්ෂතාව, සහ කුසලතාව මත වගකීම් ගත හැකි නිලධාරීන් ඉදිරියට ගන්නා සැලැස්මක් හැදිය යුතුව තිබෙනවා.”

වැරැදි තීන්දු ගත්ත පාලකයො නිදැල්ලේ: දුප්පත් ජනතාව වගඋත්තරකරුවො වෙලා : – විජිත හේරත්

“විදුලි බිල වැඩිකරන්නේ අයි.එම්.එෆ්. කොන්දේසි  නිසා කියලා ආණ්ඩුව කෙළින් කියන්න” යැයි ජාතික ජන බලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි විජිත හේරත් පැවැසීය.

“අද බඩු මිල ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා. මිනිසුන්ට මේක දරාගන්න බැහැ. පාන් රාත්තල රුපියල් 250ක් විතර වෙයි ඉස්සරහට. ඒ බර ජනතාව මත පටවලා තියෙන්නේ. මේ විදුලි බිල මිල වැඩි කරන්න  අමාත්‍යවරයා තීරණය කරද්දී මම කියන්නෙ නෑ එතුමන් මේ සමස්ත අවුලට වගකිව යුතුයි කියලා. නමුත් විදුලිබල මණ්ඩලයේ බලශක්ති ජනනය කිරීමේදී පාලකයෝ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රතිපත්ති ඒ ඒ කාලපරිච්ඡේද තුළ තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා මේ ප්‍රශ්නය වැඩි වෙලා තියෙන්නෙ.

අද විදුලිබල මණ්ඩලයෙ සේවකයො වැඩි කළා කියලා කියනවා. ඒ සේවකයෝ පත්කළේත් ආණ්ඩු. සේවකයෝ එක එක අය තමන්ගේ ආසනවලින් දේශපාලනඥයො විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට පැටෙව්වා. විදුලි ඉන්ජිනේරුවන්ගේ මාෆියාවක් නිර්මාණය වුණා නම් ඒක නිකන් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. විදුලිය පෞද්ගලික ආයතනවලින් ගන්න තීරණය කරද්දි ඒවාට මැදිහත් වීමට ඉඩදී කරපු දේවල්වල ප්‍රතිඵල තමයි මේ අපිට කතා කරන්න සිදුවී තිබෙන්නේ. අපේ රටේ ජාතික ජනන සැලසුමක් තියෙනවා.

කොයි ඇමැතිද කොයි කාලෙද මේ විදුලි ජනනය සිදු කළේ. කිසිම කෙනෙක් කරලා නෑ. ජාතික විදුලිය නිවැරැදි ප්‍රතිපත්ති රාමුවට අනුව සිදුවී නැහැ. ඒක නොකර විටින්විට හදිසි මිලදී ගැනීම් කරනවා. හදිසි මිලදී ගැනීම් නිතර කරනකොට දූෂණ වංචා සිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ පෞද්ගලික අංශයට සම්පූර්ණ විදුලි බලාගාරවල, ඉන්ධන බලාගාරවල ඒකාධිකාරය දීලා තියෙනවා. ඒ ඒකාධිකාරිය මත යැපෙන්න අමාත්‍යාංශයටත් අමාත්‍යවරයාටත් සිදුවෙනවා. ඒ ගත්තු වැරැදි ප්‍රතිපත්ති තුළින් තමයි මේ පාඩු වෙන්නේ. ඒ පව්වලට දැන් ජනතාවට වග කියන්න බැහැ. මේ සාමාන්‍ය දුප්පත් ජනතාව මේකේ වගඋත්තරකරුවෝ වෙලා. හැබැයි මේ වැරැදි තීන්දු ගත්ත මේ පාලකයෝ නිදැල්ලේ යනවා.

අපිට මතකයි generator ගෙන්වීමේදී කරපු වංචා. වෙසක්වලට කලින් ගේනවා කියලා කිව්වේ. අන්තිමට වෙසක් එකත් පහුවුණා. බිලියන මිලියන ගණන් ඉන් පාඩු වුණා. ඒ පාඩුවත් ජනතාව මත පැටවීම තමයි සිද්ධවෙන්නේ. ඒ වගේම LTL ආයතනය ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ වාද විවාද කළා සෑහෙන්න. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කොච්චර වංචා දූෂණ සිදුවුණාද? ඒක අද කටයුතු කරන්නේ රජයේ ආයතනයක් විදිහට නෙවේ. අප්‍රිකානු කලාපයේ විවිධ රටවල බිස්නස් කරනවා. ඒක පාලනය කරගන්න මේ රටේ අමාත්‍යාංශවලට බැරිවුණා. විදුලි ඒකකයක මිල වැඩි කරලා ජනතාව මත බර පටවන්නයි යන්නෙ. ප්‍රතිපත්ති හා දේශපාලනඥයන්ගේ විවිධ ක්‍රියාමාර්ගවල හේතු කාරණා විදිහට දැන් විදුලිය විතරක් නෙවේ ගෑස්, ඉන්ධන සියල්ල වැඩි කරන්න යන්නෙ. පහුගිය මාර්තු දෙවැනිදා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කළා article 4 ලියවිල්ල. ඒක බලන්න.”

කවදාවත් ප්ලේන් එකකට පය තියලාවත් නැති අයටත් ඒවායේ පාඩුවෙ බර දරන්න වෙලා :  – ඇමැති අලි සබි්‍ර

“කවදාවත් කාර් පදින්නේ නැති මිනිස්සුත් අද මේ රටේ බර දරන්න ඕනේ. කවදාවත් අහස් යාත්‍රාවකට කකුලක් තියලා නැති මිනිස්සුත් මේකේ බර දරන්න ඕනේ. එම නිසා මම හිතන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණවලින් තොරව මේ රටට අනාගතයක් නැතැයි” විදේශ ඇමැති අලි සබි්‍ර පැවැසීය.

“රජය ව්‍යාපාර නොකළ යුතුයි. රජය ව්‍යාපාර කරනකොට ලාභ පාඩු පිළිබඳ ඔවුන්ට වගකීමක් නැහැ. මම මගේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් සේවකයෙක් අලුතින් ගන්නවා නම් මම හිතන්න ඕනේ ඔහුට පඩි ගෙවන්නේ කොහොමද මේ ආදායම අයකර ගන්නේ කොහොමද, කියලා. නමුත් රජය කරන්නේ මොනා හරි බැරි වුණොත් ඕන මනුස්සයෙක් ඇවිත් මේක ඇතුළට දාගන්නවා. රස්සා දෙන්න කියනවා. කිසිම පාලනයක් නෑ කිසිම වුවමනාවක් නෑ. බැරි වුණාම භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. භාණ්ඩාගාරයෙන් දෙන්නේ දේශපාලනඥයන්ගේ සාක්කුවේ තියෙන මුදල් නෙවෙයි ජනතාවගේ මුදල්.

ඇයි මේ විදුලි බිල වැඩි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. උත්පාදනය සඳහා යන වියදම වැඩි වෙලා තියෙනවා රුපියලේ අවපාතය නිසා. ඩීසල් මාෆියාව. හැමදාම කළේ අඩු මුදලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකක වෙනුවට ඒවා කඩාකප්පල් කරලා ඩීසල්වලටම මිනිස්සුන්ව යොමු කරනවා.

රුපියල් 14ට දෙන්න පුළුවන් සූර්ය බලය වෙනුවට ඒක කඩාකප්පල් කරලා 93ක් 120ක් ඩීසල්වලට යන්න තල්ලු කරනවා. ඒ වගේම අකාර්යක්ෂම පරිපාලනය. මේ සම්පූර්ණම පරිපාලන කරන්නේ වෘත්තීය සමිතිවලට ඕන විදිහටයි. ඔවුන් තීරණය කරන්නේ කවුද සභාපති වෙන්නේ, සාමාන්‍යාධිකාරි වෙන්නේ කියලා. ඕනෑම සමාගමකම සාමාන්‍යාධිකාරි වැඩ කරන්නේ කොටස් හිමියන් වෙනුවෙන්. මේ සමාගමේ කොටස් හිමියන් වෙන්නේ මේ රටේ මහජනතාවයි. නමුත් මෙයා වැඩ කරන්නේ මේ රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ඔය මාෆියාවේ ඉන්න ඉන්ජිනේරුවන් කිහිපදෙනෙක් වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් සේවක සංගම් වෙනුවෙන්. ඒක හරි අසාධාරණයක්. එයා කොහොමද සාධාරණ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඔහු විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉන්ජිනේරු මාෆියාවේ කොටස්කරුවෙක්. සේවක සංගමයේ කොටස්කරුවෙක්. රටේ කොටස්කරුවන් වෙනුවෙන් නෙවෙයි ඔහු වැඩ කරන්නේ. මෙහි නාස්තිය හා දූෂණය ඉතාමත්ම වැඩියෙන් සිදුවෙනවා.”

අනුරාධා හේරත්,

සඳුනි ගමාරච්චි