එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවෙන් ලැබුණු කෝටි ගණනක වන්දිය බහිරවයා ගිල්ලා ද?

0
1190

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනතුර හේතුවෙන් මේ වන විට අතුරු වන්දි මුදල් ලෙස රුපියල් එකසිය පනස් නව කෝටි හතළිස් ලක්ෂයක (1,594,000,000) මුදලක් නෞකාවේ රක්ෂණ ආයතනය අවස්ථා තුනකදී රජය වෙත ලබා දී ඇත.

‘මව්බිම’ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතින් අයැදුම් කළ තොරතුරු මගින් මේ බව අනාවරණය විය.

කෙසේ වෙතත් අතුරු වන්දි මුදල්වලට සිදුවූ දේ වරාය හා නාවික, අධිකරණ හා ධීවර අමාත්‍යංශ සතුව තොරතුරු නොමැති අතර නඩු කටයුත්තක් සිදුවන නිසා එම තොරතුරු ලබා දිය නොහැකි බව එම ආයතන සඳහන් කර ඇත.

කොළඹ වරායට නාවික සැතපුම් 9.5ක දුරින් පිහිටි එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව පසුගිය වසරේ මැයි 20 දින පැවතුණු ගිනි ගැනීම වර්ධනය වීම හේතුවෙන් දින 13 පුරාවට ගිනි ගනිමින් මාස 5කට අධික කාලයක් මුහුදු බත් වීම නිසා සමුද්‍රීය ජෛව පරිසරයට දැඩි හානියක් සිදු වී තිබේ.

ඒ අනුව, මේ හානිය සඳහා පළමු අතුරු වන්දිය ලෙස රුපියල් මිලියන 348ක්, දෙවන අතුරු වන්දිය ලෙස රුපියල් මිලියන 335ක් හා තුන්වන අතුරු වන්දිය ලෙස රුපියල් මිලියන 911ක් ගෙවීමට එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා රක්ෂණ සමාගම කටයුතු කර ඇත.

මේ වන්දි මුදල් ලබා දීම හා එහි තොරතුරු ගොනු පිළිබඳව ධීවර අමාත්‍යංශය නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන නමුත් බස්නාහිර පළාතේ හඳුනාගත් ධීවර කාර්මිකයන් 15,032 දෙනෙකු අතර මේ මුදල් බෙදා දී ඇති බව පමණක් සඳහන් කිරීම ගැටලු සහගත තත්ත්වයකි. වන්දි මුදල් අයකර ගැනීම එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකව මගින් සිදු වූ විනාශය ගණනය කිරීම අධිකරණ අමාත්‍යංශයට අයත් වුවත් මේ සම්බන්ධව තොරතුරු ඔවුන් සතුව නොමැති බවත් අන්තර් අමාත්‍යංශ හා ආයතන සම්බන්ධීකාරක වශයෙන් පමණක් අධිකරණ අමාත්‍යංශය කටයුතු කරන ලද බව ත් තොරතුරු නිලධාරියා සඳහන් කළේ ය.

සමුද්‍රීය පරිසරයට හා සාගර ජීවින් විශාල සංඛ්‍යාවක් මරා දමමින් නැවත කිසිදාක සකස් කිරීමට නොහැකි තරම් දරුණු සමුද්‍රීය හානියක් සිදු කරන ලද එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න හා වන්දි මුදල් පිළිබඳ තොරතුරු අදටත් රජයේ වගකිව යුතු ආයතන සඟවන්නට කටයුතු කර ඇත.