යාපනයේ නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික දේවමංගල්‍යය සාර්ථකව අවසන්

0
14

ඓතිහාසික යාපනය නල්ලූර් කන්දසාමි කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මෙහෙයන් ඊයේ (28දා) උදෑසන පැවති වයිරවර්ශාන්ති දේව මෙහෙය පැවැත්වීමෙන් පසුව වාර්ෂික මංගල්‍යය සාර්ථකව අවසන් වූ බවට නල්ලූර් කෝවිලේ භාරකාර මණ්ඩලය පැවැසීය.

නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මෙහෙය වෙනුවෙන් දෙස් විදෙස් බැතිමතුන් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් මෙවර දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් සහභාගි වූ බවටද කොවිල් භාරකාර මණ්ඩලය පැවැසීය.

නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මෙහෙය පසුගිය අගොස්තු 02 වැනිදා කොඩි එසවීමේ දේව මෙහෙයෙන් ආරම්භ වී එදින සිට ඊයේ (28දා) දක්වා ප්‍රධාන දේව මෙහෙයන් 17ක් පැවත් වූ අතර ඒ සඳහා යාපනය පොලිසිය, යාපනය මහ නගර සභාව ආරක්ෂාව සහ පූර්ණ සහාය දී තිබිණි. ගෙවී ගිය වසර 03ක් නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මංගල්‍යය පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සහ කොරෝනා වයිරසයේ අවදානම හේතුවෙන් බැතිමතුන්ගේ සහභාගිත්වයකින් තොරව පැවත්වීමට සිදුවිය.

මුලතිව් – ශෂිකුමාර්