දෙමළ දේශපාලන ප්‍රශ්නය කාල්ගෑම අනුමත කරන්න බෑ

0
16

මෙරට මාරුවෙන් මාරුට බලයට පත් වන ආණ්ඩු දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා නොදී කල්මැරීම තවදුරටත් අනුමත කළ නොහැකි යැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්පන්ධන් මහතා කීය.

මෙරට බලයට පත් සෑම ආණ්ඩුවක්ම දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් දේශපාලන විසඳුමක් ලබා දීම දිගින් දිගටම කල් දැමූ බව සම්බන්ධන් මහතා චෝදනා කළේය.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ  මහතා මෙසේද කීවේය.

“දේශපාලන විසඳුමක් පිළිබඳව අප පත් වූ සෑම ආණ්ඩුවකම සියලු පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මෙරට ජනවාර්ගික ගැටලුවට දේශපාලනමය විසඳුමක් ලබාදීම ඉතා වැදගත්. උතුරු-නැඟෙනහිර පළාත් යනු දෙමළ කතා කරන ජනතාවගේ ඓතිහාසික නිජබිමයි. උතුරු-නැඟෙනහිර පළාත් ඔවුන් ජීවත් වූ ප්‍රදේශයයි. එබැවින් උතුරු-නැඟෙනහිර පළාත් දෙක ඒකාබද්ධ කෙරුණු දේශපාලන විසඳුමක් ලබාදීම සිදුකළ යුතුයි.

මෙම කාරණය පොදුවේ පිළිගැනීමට ලක්වෙමින් හා අවධාරණය කරමින් පවතිනවා. නමුත් යම් යම් හේතු මත එය දිනෙන් දින කල් යමින් තිබෙනවා. පත්වන සෑම ආණ්ඩුවක්ම මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් කල් මැරීමක් පමණක් සිදු කරන්නේ. තවදුරටත් එයට ඉඩ ලබාදීමක් කිසිසේත් කළ නොහැකියි.

දෙමළ කතා කරන ජනතාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට පිළිගත හැකි ස්ථිර දේශපාලන විසඳුමක් ලබාගත යුතුය යන මතයෙහි අප ස්ථාවරව සිටිනවා. මෙම කාරණය පිළිබඳව ආණ්ඩුව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි.”

ඩී.එල්. ජයකොඩි