තෙල් හිඟයක් නෑ සංස්ථාව කියයි

0
14

ඩීසල්, පෙට්රල් සහ භූමිතෙල් ඇතුළු සියලු ඉන්ධන කිසිදු හිඟයකින් තොරව බෙදා හැරීමට තමන් සතුව තොග පවතින බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි. සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව නැවත ආරම්භ කර ඇති අතර එය අඛණ්ඩව ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ඒ අනුව ඩීසල්, පෙට්රල් ඇතුළු සියලුම ඉන්ධන සපුගස්කන්ද පිරිපහදුවේ නිෂ්පාදනය වන බවත් ආනයනික ඉන්ධන කොළොන්නාව සහ මුතුරාජවෙල ඉන්ධන ගබඩාවවල පවතින බවත් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්ය. ඉදිරි තෙල් සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රසම්පාදන කටයුතුද මේ වනවිට සිදුකෙරෙමින් පවතින බැවින් ඉන්ධන නොමැති බවට ගෙන යන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරැවටෙන ලෙසත් කිසිදු අනිසි බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙසත් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල තදබදය අවම කර හිඟයකින් තොරව ඉන්ධන බෙදා හැරීම කඩිනම් කිරීමට සංස්ථාව කටයුතු කරමින් සිටින බව අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.