“අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට රැවටෙන්න එපා”: ඉන්ධන තොග ගැන CEYPETCO වෙතින් විශේෂ දැනුම් දීමක්

0
273

කිසිදු හිඟයකින් තොරව බෙදා හැරීමට ඩීසල්, පෙට්‍රල් සහ භූමිතෙල් ඇතුළු සියලු ඉන්ධන තොග තම සංස්ථාව සතුව පවතින බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංස්ථාව දැනුම් දෙන්නේ, සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව නැවත ආරම්භ කර ඇති අතර එය අඛණ්ඩව ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව ය.

ඒ අනුව ඩීසල්, පෙට්‍රල් ඇතුළු සියලු ම ඉන්ධන සපුගස්කන්ද පිරිපහදුවේ නිෂ්පාදනය වන බව ත් ආනයනික ඉන්ධන කොලොන්නාව සහ මුතුරාජවෙල ඉන්ධන ගබඩාවවල පවතින බව ත් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ඉන්ධන නොමැති බව පවසමින් ගෙන යන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරැවටෙන ලෙස ත් කිසිදු අනිසි බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස ත් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් ද කර ඇත.

අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත්තේ, ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල තදබදය අවම කර හිඟයකින් තොරව ඉන්ධන බෙදා හැරීම කඩිනම් කිරීමට සංස්ථාව කටයුතු කරමින් සිටින බව ය.