මුස්ලිම් සංවිධාන හයක තහනම ඉවතට

0
19

තහනම් කර ඇති මුස්ලිම් සංවිධාන 11න් හයක තහනම ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කොට තිබේ. දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි එච්.එම්.එම්. හාරිස් සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි ඉෂාක් රහුමාන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවී මේ සම්බන්ධව කරුණු දැක්වීමෙන් පසුව ආරක්‍ෂක උපදේශක හා ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි සාගල රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (24දා) පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී මේ තීරණය ගෙන තිබේ. මෙම සාකච්ඡාවට තහනම ඉවත් කළ මුස්ලිම් සංවිධානවල නියෝජිතයන්ද සහභාගි වූ බව වාර්තා වේ.