අමතර කොටස් නෑ! දුම්රිය එන්ජින් 50% කොට උඩ

0
14

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින අමතර කොටස් හිඟය හේතුවෙන් මේ වන විට සමස්ත දුම්රිය එන්ජින්වලින් සියයට 50කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ධාවනයෙන් ඉවත් කර තිබෙන බව දුම්රිය වෘත්තිය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු එස්.පී. විතානගේ පවසයි.

දුම්රිය නඩත්තු කිරීමට අවශ්‍ය ලිහිසි තෙල් හා අමතර කොටස් ගෙන්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය මඟ හැරීම නිසා මේ වන විට දුම්රිය එන්ජින් 20ක් ධාවනයෙන් ඉවත් කර ඇති බවත් විතානගේ මහතා කීය.

අමතර නඩත්තුවක් නොමැතිව වසර කිහිපයක් පුරා සමහර එන්ජින් නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරව ධාවනය වන අතර ඒ අනුව මෙම එන්්ජින්ද කෙටි කාලයකින් ධාවනයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදු වන බවත් ඔහු පැවැසීය.

දුම්රිය එන්ජින් මෙන්ම මේ වන විට දුම්රිය මාර්ග නඩත්තුවට අවශ්‍ය රේල්පීලි, සිල්පර, ඇණ මුරිච්චි, යකඩ අල්ලු, පැන්ඩෝල ක්ලිප්, කළු ගල් නොමැති බවත් දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු කටයුතු ප්‍රමාණවත් ලෙස සිදු නොවන නිසා දුම්රිය මාර්ග අනාරක්ෂිත බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේතුව සතුව කිසිදු ගැටලුවක් හෝ ධාවනය අඩාල වීමක් සිදු වී නොමැති බවත් දුම්රිය එන්ජින් මේ වන විට සියයට අනුනවයයි දශම නවයක් ධාවනය වන බවත් දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමානාධිකාරි (ගමනාගමන) ඒ.ඩී.ජී. සෙනවිරත්න පැවැසීය.

දුම්ර්ය දෙපාර්තමේන්තුවට අමතර කොටස් මිලට ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමුකර ඇති බවත් පසුගිය 2019 වර්ෂයෙන් පසුව අමතර කොටස් ගෙන්වීමක් සිදු කර නොමැති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසුවේය.

මිතුන් ජයවර්ධන