අධිකරණය සෙල්ලමකට අරන්

0
34

මාධ්‍ය සහ අධිකරණය සෙල්ලමට ගනිමින් ඇතැම් මැති ඇමැතිවරුන් කටයුතු කරමින් සිටින බව  විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අවධාරණය කළේය.

රන්ජන් රාමනායක මහතාට එක නීතියකුත් ආණ්ඩුවේ ඇතැම් මන්ත්‍රිවරුන්ට තව නීතියකුත් ක්‍රියාත්මක වන තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවද විපක්ෂ නායකවරයා පැවැසීය.

අධිකරණය සහ මාධ්‍ය ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදුකරන මේ අපහාසාත්මක තර්ජනාත්මක කටයුතු වහා නතර කළ යුතු බවද ඔහු සඳහන් කළේය

ආණ්ඩුව විසින් සිදුකරනු ලබන ප්‍රජාතන්ත්‍ර  විරෝධී මර්දනයට එරෙහිව විපක්ෂයේ  බලවේග පාරට බැසීමේ තත්ත්වයට පත් නොකරන ලෙසද හෙතෙම  ඉල්ලීමක් කළේය.

එසේ නොකරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව විපක්ෂය ක්‍රියාත්මක වන බවද විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත්  පැවැසීය.

නිර්මාණි ගුණරත්න