සහනාධාර මුදලක් දෙනවා

0
39

භූමිතෙල් මිල ඉහළ යෑමෙන් පීඩාවට පත්වන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්, ධීවර සහ වතු ක්‍ෂේත්‍ර සඳහා ඍජු මුදල් සහනාධාරයක් රජය විසින් යෝජනා කර ඇතැයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසයි.

භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 253කින් ඉහළ දැමීමට රජය කටයුතු කළ අතර ඒ රුපියල් 87ට පැවැති භූමිතෙල් ලීටරය නව මිල රුපියල් 340ක් ලෙස දැක්වේ.

භූමිතෙල් සහනාධාර ලෙසට අලෙවි කිරීමෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පාඩු ලැබූ බවද මෙම මිල සංශෝධනය වසර ගණනාවක සිට සිදු කළ යුත්තක් බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටී.

චාමර අමරසූරිය