බස්නාහිර ත්‍රිරෝද නියාමනය සැප්තැම්බර් සිට

0
65

බස්නාහිර පළාත තුළ කුලී ත්‍රිරෝද රථ නියාමනය කිරීමට සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට පියවර ගෙන ඇති බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරි ජගත් පෙරේරා පවසයි. 

සියලුම ත්‍රිරෝද සඳහා පොදු ගාස්තුවක්, ධාවනයට අවශ්‍ය ඉන්ධන හා සෑම රථයකම ගාස්තු මීටරයක් සහිතව ධාවනය අනිවාර්ය කිරීම ඇතුළු මඟියාටත් රියැදුරන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වන නියාමනයන් රැසක් මෙහිදී සිදු කරන බවත් හෙතෙම කීය.

ත්‍රිරෝද රථ නියාමන වැඩසටහන ත්‍රිරෝද රථ හිමියන් සහ එහි ගමන් කරන මගීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ පූර්ණ වැඩපිළිවෙළක් යටතේ සිදු කරන අතර දැනට පවතින ඉන්ධන ගැටලුවට ත්‍රිරෝද රථවලට විසඳුමක් ලබාදීමටද කටයුතු කර ඇති බවත් ඔහු පැවැසීය.

මෙම වැඩසටහන වසර 20ක ප්‍රමාදයකින් පසුව ලබන සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම අවිධිමත්ව තිබුණු ත්‍රිරෝද රථ සඳහා යම් විධිමත් බවක් ලබා දීමක් බව සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිති සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර පැවැසුවේය.

නියාමනය යටතේ ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුව හා සේවාව වෙනස් වන අතර මගී ජනතාවට අතිවිශාල සේවාවක් මේ නිසා ලබා ගැනීමට හැකි බවත් මේ සඳහා සියලු සංගම් සහාය ලබාදිය යුතු බවත් හෙතෙම කීය.

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස් මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රසන්න සංජීවගේ උපදෙස් පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. පසුගියදා මේ සම්බන්ධයෙන් ත්‍රිරෝද රථ හිමියන් දැනුවත් කිරීම බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සිදු කෙරිණි.

මිතුන් ජයවර්ධන