පාලන මිල ඉවත් කරන්න එපා

0
56

බිත්තරයක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමේ ගැසට්ටුව ඉවත් කර නොගන්නා මෙන් සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියෙන් ඊයේ (22දා) ඉල්ලා තිබේ. එම සංගමයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට ඊයේ පෙරවරුවේ ගොස් එහි නිලධාරීන් හමුවී මෙම ඉල්ලීම සිදුකර ඇත.  ව්‍යාපාරිකයන් අධික මිලට බිත්තර අලෙවි කිරීම පාරිභෝගිකයන්ට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ හෝටල්වලට සහ ආපනශාලාවලට දරාගත නොහැකි බවද සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පෙන්වා දී තිබේ.

වැඩි මිලට බිත්තර අලෙවි කරන ව්‍යාපාරික ස්ථාන වැටලීමට ගෙන ඇති පියවරයන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් පාරිභෝගිකයන්ට අඩු මිලට බිත්තරයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙසත් එම සංගමය ඉල්ලා ඇත. සමස්ත ලංකා ආපනාශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයන් සඳහන් කළේ තවදුරටත් වැඩි මිලට බිත්තර අලෙවි කිරීමට ව්‍යාපාරිකයන් උත්සාහ කළහොත් සතියක කාලයක් බිත්තර මිලදී නොගන්නා බවයි. රයිස් හා කොත්තු වැනි ආහාර සකස් කිරීමේදී බිත්තර වෙනුවට එළවළු වැඩිපුර යොදා ගන්නා බවද ඔවුහු සඳහන් කළහ.

දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයන් බිත්තර මිල අඩු නොකරන්නේ නම් විදේශයන්ගෙන් අඩු මිලට බිත්තර ගෙන්වා ලබාදෙන මෙන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බවද එම නියෝජිතයෝ වැඩිදුරටත් කීහ.

අමිත් මධුරංග ගමගේ